Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản mới của Trung ương và Tỉnh ủy
Ngày cập nhật 21/10/2022

Sáng 21/10, Thị ủy Hương Thủy tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 18, ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Đồng chí Đỗ Xuân Giao - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã trực tiếp triển khai, quán triệt nội dung Nghị quyết 12 tại hội nghị. 

Đồng chí Đỗ Xuân Giao - Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã trực tiếp triển khai, quán triệt nội dung Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị

Theo đó, nội dung cơ bản của Nghị quyết 12 là nhằm xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của lực lượng Công an. Cùng với đó là phải ưu tiên các nguồn lực để xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn kỷ cương, trật tự xã hội trong giai đoạn mới.

Thượng tá Đinh Xuân Đại - Trưởng Công an thị xã quán triệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 18 của Tỉnh ủy

Để triển khai, thực hiện, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Thủy đã ban hành Kế hoạch số 45, ngày 9/9/2022 thực hiện Nghị quyết số 18, ngày 30/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Phan Anh Thư triển khai Quyết định 238 ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư 

Cũng tại hội nghị, sau khi triển khai, quán triệt Quyết định 238 ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về “Ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm”, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp với HĐND thị xã, UBND thị xã, các cơ quan trực thuộc UBND thị xã, Tòa án nhân dân thị xã và Viện Kiểm sát nhân dân thị xã trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Các đơn vị tiến hành ký kết quy chế phối hợp 

Thanh Đoàn - Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.285.298
Truy cập hiện tại 5.776 khách