Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội
Ngày cập nhật 02/12/2021

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH). Cùng với đó, ngày 26/11/2021, Tổng giám đốc NHCSXH đã ban hành văn bản số 10879/NHCS-HD Hướng dẫn thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH theo Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, giảm 10% lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH do Thủ tướng quy định về lãi suất. Thời gian giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản còn dư nợ trong khoản thời gian trên, không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ. Sau ngày 31/12/2021, NHCSXH áp dụng lãi suất cho vay theo các quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là một chính sách hết sức nhân văn của Đảng và Nhà nước, giúp cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn trước mắt do dịch bệnh Covid-19 gây và góp phần an sinh xã hội.

Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.293.069
Truy cập hiện tại 2.676 khách