Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông qua danh sách số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày cập nhật 20/04/2021

Chiều 16/4, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị hiệp thương lần 3 để thông qua danh sách chính thức người tham gia ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với các ứng cử viên đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện từ 23/3-9/4 theo đúng kế hoạch và quy trình. 
 
Các cử tri đã thảo luận và tham gia ý kiến với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu một cách dân chủ, khách quan. Những người được giới thiệu ứng cử đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri nơi cư trú. Tỷ lệ biểu quyết tín nhiệm đạt 100%. 
 
Tại hội nghị hiệp thương lần 3 có 2 người ứng cử tự nguyện viết đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND thị xã và đã được hội nghị nhất trí. Hội nghị cũng thỏa thuận, nhất trí 100% những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã Hương Thủy nhiệm kỳ 2021-2026 là 55 người để bầu ra 32 đại biểu, trong đó, có 18 nữ (32,73%), 21 người tái cử (38,18%), 25 người trẻ dưới 40 tuổi (45,45%) và 5 người ngoài Đảng (9,09%). 
Hoài Lam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.286.000
Truy cập hiện tại 6.062 khách