Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII)
Ngày cập nhật 16/04/2021

Sáng 15/4, Thị ủy Hương Thủy tổ chức sơ kết 5 năm và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đồng chí Đỗ Xuân Giao - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã và đồng chí Phan Anh Thư - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy chủ trì hội nghị.

Sau 5 năm triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn thị xã đã có sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức và tổ chức thực hiện, góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, định hướng sự phát triển bền vững về văn hóa, xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.
 
Bên cạnh mở nhiều lớp học tập, triển khai Chuyên đề Hồ Chí Minh hằng năm cho gần 5.000 người tham gia học tập, Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên coi trọng chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai việc nghiên cứu, học tập các chuyên đề: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…; gắn học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm. 
 
 
Cũng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều mô hình, gương điển hình với nhiều cách làm hay, hiệu quả, như: “Kể chuyện dưới cờ”; “Quỹ câu lạc bộ trẻ thơ”, mô hình vận động nhân dân tự quản vệ sinh môi trường làm điểm của tỉnh tại thôn 5 xã Thủy Phù; “Tiết kiệm xanh”; phong trào “Giúp nhau giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; mô hình “Điểm cảnh giới đường ngang Cựu chiến binh - Khăn quàng đỏ”… qua đó, tác động tích cực đến nhận thức và hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, xuất hiện nhiều gương cá nhân điển hình trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Xuân Giao - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: “Để tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW, thời gian tới, Thị ủy Hương Thủy tiếp tục chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng triển khai, kết quả đạt được, tránh bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, ý nghĩa, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực trong toàn xã hội… 
 
 
 
Dịp này, có 12 tập thể, 15 cá nhân tiêu biểu được Thị ủy Hương Thủy khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.910.024
Truy cập hiện tại 4.597 khách