Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Sở Nội vụ tỉnh triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày cập nhật 15/07/2019

Chiều 12/7, tại thị xã Hương Thuỷ, Ban Tôn giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và nội dung Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 120 đại biểu là các chức việc của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thị xã.

Luật tín ngưỡng, tôn giáo số 02/2016/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 18/11/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Luật gồm có 09 Chương, 08 Mục, 68 Điều. Việc ban hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác tôn giáo ở nước ta. Luật đã thể chế hóa các quan điểm của Đảng và Hiến pháp năm 2013; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho mọi người...
 

 
Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe ông Nguyễn Văn Lập – Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh phổ biến những nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; thông tin, cập nhật tình hình tôn giáo trên địa bàn tỉnh nói chung, thị xã Hương Thuỷ nói riêng và một số nội dung quan trọng khác. 
Việc tuyên truyền, phổ biến Luật tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản liên quan tại hội nghị lần này cũng nhằm giúp các vị chức việc và bà con tín đồ nắm rõ các quy định của Luật, nâng cao ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.
 
Xuân Liêm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.286.355
Truy cập hiện tại 6.191 khách