Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN, TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ TRONG NĂM 2018
Ngày cập nhật 14/01/2019
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái độ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 247 195 50 2 202 44 1 204 41 2 248 9 0 256 1 0
2 Cấp phép xây dựng 320 260 59 1 268 50 2 276 40 2 315 4 1 313 6 0
3 An toàn thực phẩm 52 48 4 0 48 4 0 51 1 0 59 0 0 52 0 0
4 Nội vụ -Thi đua-Khen thưởng 150 151 5 0 152 4 0 154 2 0 156 0 0 156 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 220 131 89 0 128 91 1 145 75 0 210 10 0 202 18 0
6 Tư pháp 396 265 131 0 279 123 0 353 43 0 396 0 0 392 6 0
7 LĐ - TB& XH 18 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0
8 Đất đai 6864 5445 1403 16 5439 1366 13 5651 1182 15 6232 527 72 6161 268 1
Tổng 8267 6513 1741 19 6534 1682 17 6852 1384 19 7634 550 73 7550 299 1

 

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.400.029
Truy cập hiện tại 840 khách