Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thay đổi loạt quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 20/5/2023
Ngày cập nhật 09/05/2023

Ngày 03/4/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Với việc đưa vào áp dụng từ ngày 20/5/2023, Nghị định 10/2023/NĐ-CP sẽ đem đến loạt thay đổi liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận và nhiều quy định khác liên quan đến quyền sử dụng đất, bao gồm:

 

1. Cho phép cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ đáp ứng đủ điều kiện. Như vậy, Resort, Villa,... tới đây sẽ được cấp GCN.

2. Sửa đổi thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận QSDĐ

Khi đăng ký biến động đất đai hoặc cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ tại địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì cho phép Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp GCNQSDĐ. Trước đó thẩm quyền này thuộc về Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Bổ sung điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất với hộ gia đình, cá nhân

Theo đó, cá nhân, hộ gia đình phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất và đáp ứng các điều kiện:

+ Nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất;

+ Không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

(Chi tiết Nghị định 10/2023/NĐ-CP xem tại file đính kèm)

 

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.432.978
Truy cập hiện tại 2.776 khách