Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Xác nhận pháp lý sản phẩm chỉnh lý, bổ sung hồ sơ địa giới hành chính đối với các đơn vị hành chính có sự sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ
Ngày cập nhật 28/10/2022

Thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” và Nghị quyết số 1264/NQ-UBTVQH14 ngày 27/4/2021 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Sáng ngày 26/10/2022, Sở Nội vụ phối hợp với đơn vị thi công là Xí nghiệp Trắc địa ảnh và Thông tin dữ liệu và UBND thị xã Hương Thuỷ tổ chức triển khai công tác xác nhận pháp lý sản phẩm chỉnh lý, bổ sung hồ sơ địa giới hành chính đối với các đơn vị hành chính có sự sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn thị xã.

Sau khi sắp xếp địa giới hành chính theo Nghị quyết 1264/NQ-UBTVQH14, thị xã Hương Thuỷ có 7 xã, phường (Xã Thủy Thanh, Dương Hòa, Phú Sơn, Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Tân, Thủy Phù) ký lại bản đồ địa giới hành chính có giáp ranh với các xã, phường thuộc Thành phố Huế, thị xã Hương Trà và các huyện: A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc, Phú Vang.

Hữu Sơn-NV
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.343.279
Truy cập hiện tại 7.473 khách