Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương
Ngày cập nhật 20/10/2022

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-CT ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.

 

Ngày 19/10/2022, Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2053/QĐ-SCT về việc thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương. Theo đó, thu hồi 01 Văn bản xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương đã cấp cho Công ty TNHH Siberian Health Quốc tế, lý do thu hồi: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 19/10/2022 và Văn bản xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 635/XN-SCT ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Sở Công Thương hết hiệu lực kể từ ngày quyết định thu hồi có hiệu lực pháp luật.

(kèm theo Quyết định số 2053/QĐ-SCT của Sở Côn thương TTH ngày 19/10/2022)

 

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.928.066
Truy cập hiện tại 4.023 khách