Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Trung tâm Y tế thị xã Hương Thủy tổ chức Kiểm tra Sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ để phục vụ cho công tác in lại Sổ ghi chép ban đầu giai đoạn 2021-2025 tại các xã, phường.
Ngày cập nhật 26/04/2022

       Trong thời gian qua tình hình dịch Covid-19 kéo dài, các hoạt động thường quy của nhiều cộng tác viên hạn chế. Để chỉnh đốn ngay Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy đã có Kế hoạch số 340/KH-TTYT ngày 06/4/2022 về việc Kiểm tra Sổ ghi chép ban đầu về DS-KHHGĐ đến 31/3/2022, nhằm rà soát, bổ sung các thông tin liên quan đến công tác DS-KHHGĐ để phục vụ cho công tác in lại Sổ ghi chép ban đầu giai đoạn 2021-2025. Tham gia đoàn Kiểm tra có bà Nguyễn Thị Phương Khuyến-Trưởng Phòng cùng các Chuyên viên phòng DS-KHHGĐ thị xã. Tại các đơn vị được Kiểm tra có Trưởng Trạm Y tế, Cán bộ Chuyên trách và Cộng tác viên Dân số.

 

        Trong các ngày kiểm tra Bà Nguyễn Thị Phương Khuyến- Trưởng phòng DS-KHHGĐ đã phổ biến mục tiêu và các chỉ tiêu công tác DS-KHHGĐ đến năm 2030 và một số kiến thức liên quan đến Dân số và phát triển, đồng thời các thành viên trong đoàn đã hướng dẫn cách ghi chép, cập nhật các biến động vào sổ khi Trung ương chưa chỉ đạo in sổ, mà sổ ghi chép theo dõi hộ gia đình đã hết phần cập nhật từ cuối năm 2020. Tuy nhiên để phục vụ tốt cho công tác in lại sổ ghi chép ban đầu giai đoạn 2021-2025, Lãnh đạo Phòng DS-KHHGĐ thị xã yêu cầu cán bộ Chuyên trách cùng phối hợp với cán bộ phụ trách kho Dữ liệu và cán bộ Phụ trách địa bàn tiếp tục rà soát, cập nhật kịp thời các thông tin biến động mới phát hiện như: Chết, chuyển đi, chuyển đến và các Biện pháp tránh thai vào kho dữ liệu cho chính xác với thực tế của xã, phường trước khi cấp trên cho tiến hành in bộ sổ mới giai đoạn 2021-2025.

Một số hình ảnh của đoàn Kiểm tra:

                                    

                                    

                                    

                                    

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thúy-Phòng Dân số
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.293.090
Truy cập hiện tại 2.686 khách