Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
Ngày cập nhật 24/04/2022

Trong 2 ngày, 22 và 23/4, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị tập huấn Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị, xã phường trên địa bàn.

Bên cạnh phổ biến những điểm mới của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, như: mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập; bổ sung một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai; quy định cụ thể về phương thức, thời điểm kê khai tài sản, thu nhập và bổ sung quy định về kê khai bổ sung; quy định cụ thể về việc xử lý đối với trường hợp kê khai không trung thực; vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống tham nhũng…, tham gia đợt tập huấn lần này, đội ngũ lãnh đạo và chuyên viên các cơ quan, đơn vị, xã phường trên địa bàn còn được Luật gia Hoàng Ngọc Thanh truyền đạt các nội dung liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 118 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 16 năm 2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực xây dựng và một số kỹ năng trong xử phạt vi phạm hành chính.

Hoài Lam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.303.163
Truy cập hiện tại 6.537 khách