Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kế hoạch triển khai chiến dịch cân, đo và uống vitamin A đợt 2 năm 2020
Ngày cập nhật 26/11/2020

Thực hiện công văn số 3222/SYT-NVY ngày 27/10/2020 của Sở Y tế và Công văn số 1852/KSBT ngày 02/11/2020 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh  về việc “Tổ chức cho trẻ uống bổ sung vitamin A liều cao phối hợp cân, đo chiều cao trẻ em dưới 5 tuổi đợt II năm 2020”. Ngày 16/11/2020, Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ ban hành Kế hoạch số 1299/KH-TTYT về việc triển khai chiến dịch cân, đo và uống Vitamin A đợt 2 năm 2020 trên địa bàn thị xã.

Mục tiêu của chiến dịch đợt này nhằm: Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; Phòng ngừa tình trạng thiếu hụt Vitamin A, giảm tỷ lệ mắc bệnh do thiếu hụt Vitamin A cho trẻ em trên địa bàn Thị xã; Truyền thông rộng rãi đến toàn dân về dinh dưỡng hợp lý nhằm phòng chống các bệnh thiếu vi chất dinh dưỡng.

 Theo đó, chỉ tiêu cụ thể hướng đến là: Giảm tỷ lệ SDD trẻ ≤ 5 tuổi từ 0,2 đến 0,3% hàng năm; Giảm tỷ lệ thấp còi từ 0,5 đến 1% hàng năm; Duy trì trẻ ≤ 5 tuổi được cân và theo dõi biểu đồ tăng trưởng định kỳ hàng năm đạt ≥ 95%; Duy trì cho trẻ từ 6-36 tháng tuổi uống vitamin A đạt ≥ 95% và bà mẹ mang thai trong vòng 1 tháng ≥ 90%.

Để chiến dịch đạt được mục tiêu và chỉ tiêu đã đề ra theo Kế hoạch, Trung tâm y tế thị xã đã phân công nhiệm vụ theo tuyến, cụ thể:

- Đối với tuyến thị xã: tham mưu ban hành Kế hoạch; Cung cấp phiếu theo dõi, phiếu điều tra, mẫu báo cáo, sổ sách cho các xã/phường triển khai chiến dịch; Phân phối Vitamin A cho các xã dựa vào số lượng đối tượng điều tra mà các xã điều tra qua báo cáo hậu cần; Phân công cán bộ giám sát, điều tra đối tượng và triển khai chiến dịch tại xã.

- Đối với tuyến xã, phường: Kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình; Dự kiến cụm triển khai, thời gian và địa điểm từng cụm; Phân công cán bộ xã và cán bộ y tế tham gia cho từng cụm; Tuyên truyền về dinh dưỡng hợp lý nhằm phòng chống các bệnh thiếu vi chất dinh dưỡng

Thời gian triển khai chiến dịch: từ 25/11/2020 – 10/12 /2020

Các ngày triển khai chiến dịch, các xã, phường báo cáo nhanh kết quả cho uống và cân đo theo số điện thoại 0949.211.806. Ngày 10/12/2020, các xã, phường báo cáo đầy đủ kết quả chiến dịch bằng văn bản về Trung tâm Y tế thị xã Hương Thuỷ để tổng hợp kết quả và báo cáo lên tỉnh.

 

Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.304.522
Truy cập hiện tại 7.103 khách