Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC QUÝ III/2019
Ngày cập nhật 08/10/2019

  

STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái độ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 90 88 2 0 88 2 0 88 2 0 88 2 0 88 2 0
2 Cấp phép xây dựng 200 178 22 0 180 20 0 180 20 0 178 22 0 187 13 0
3 An toàn thực phẩm 33 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0 33 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 74 73 1 0 73 1 0 73 1 0 73 1 0 73 1 0
5 Tài nguyên & Môi trường 148 130 17 1 131 16 1 133 14 1 125 22 1 134 12 2
6 Tư pháp 225 222 3 0 221 4 0 221 4 0 224 1 0 224 1 0
7 LĐ - TB& XH 127 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0 127 0 0
8 Đất đai 6200 5806 383 11 5813 380 7 5821 375 4 5573 605 16 6066 138 6
Tổng 7097 6657 428 12 6666 423 8 6676 416 5 6421 653 17 6932 167 8

 

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.270.716
Truy cập hiện tại 279 khách