Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC QUÝ II/2019
Ngày cập nhật 13/07/2019
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái độ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 26 25 1 0 25 1 0 25 1 0 25 1 0 25 1 0
2 Cấp phép xây dựng 80 72 8 0 72 8 0 72 8 0 72 8 0 74 6 0
3 An toàn thực phẩm 12 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0  
4 Thi đua-Khen thưởng 2 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 57 50 7 0 50 7 0 50 7 0 50 7 0 50 7 0
6 Tư pháp 63 63 0 0 63 0 0 63 0 0 63 0 0 63 0 0
7 LĐ - TB& XH 67 67 0 0 67 0 0 67 0 0 67 0 0 67 0 0
8 Đất đai 2472 2327 141 4 2317 153 2 2329 142 1 2244 222 10 2433 38 1
Tổng 2779 2618 157 4 2608 169 2 2620 158 1 2535 238 10 2726 52 1

Số phiếu không hợp lệ: 12

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.292.365
Truy cập hiện tại 2.335 khách