Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN, TỔ CHỨC THÁNG 5
Ngày cập nhật 13/06/2019
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái độ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 12 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0
2 Cấp phép xây dựng 49 47 2 0 47 2 0 47 2 0 47 2 0 49 0 0
3 An toàn thực phẩm 9 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 32 30 2 0 30 2 0 30 2 0 30 2 0 30 2 0
6 Tư pháp 26 26 0 0 26 0 0 26 0 0 26 0 0 26 0 0
7 LĐ - TB& XH 39 39 0 0 39 0 0 39 0 0 39 0 0 39 0 0
8 Đất đai 805 758 47 0 757 48 0 757 48 0 758 47 4 800 5 0
Tổng 973 922 51 0 921 52 0 921 52 0 922 51 4 966 7 0

 

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.285.919
Truy cập hiện tại 6.031 khách