Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP THỊ XÃ NĂM 2020
Ngày cập nhật 24/04/2020

STT

Tên danh mục, nhiệm vụ KHCN

Đơn vị chủ trì thực hiện

Thời gian

Thực hiện

Tóm tắt mục tiêu

Tóm tắt nội dung

Sản phẩm dự kiến

Tình hình thực hiện

1

Dự án: Sản xuất nước tay khô diệt khuẩn theo chuẩn WHO.

Trường THPT Phú Bài

Tháng 3/2020

đến tháng 7/2020

Cung cấp nước rửa tay khô sát khuẩn theo đúng tiêu chuẩn của tổ chức y tế thế giới WHO cho cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân nhằm diệt khuẩn, phòng chống virus Corona.

 

- Nghiên cứu, xây dựng quy trình pha chế nước rửa tay theo công thức chuẩn của WHO

- Sản phẩm sau khi pha chế được kiểm định tại trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm sở y tế tỉnh Thừa Thiên Huế và đã đạt được các chỉ tiêu theo chuẩn pha chế nước rửa tay khô của WHO.

- Tập huấn cho các thành viên dự án về quy trình pha chế chuẩn.

- Tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân về tác dụng và sự cấn thiết của việc sử dụng dung dịch rửa tay khô sát khuẩn để phòng tránh dịch Covid- 19.

 - Phát miễn phí nước rửa tay khô cho các cơ quan, cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân trên địa bàn.

 

- Sản phẩm nước rửa tay khô diệt khuẩn của dự án đã đạt được các chỉ tiêu theo chuẩn pha chế nước rửa tay khô của WHO theo kết quả kiểm định tại trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm sở y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 

 - Sản phẩm nước rửa tay khô diệt khuẩn của dự án được đựng trong chai nhựa nắp xịt với nhiều mẫu mã, dung tích và mùi hương khác nhau.

Ban đầu các sản phầm này đã  được sử dụng tại các cơ quan, ban ngành, các trường học trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

Đã hoàn thành

2

Dự án: “Xây dựng mô hình dịch vụ du lịch lưu trú kết hợp trải nghiệm văn hóa bản địa điểm đến du lịch tại khuôn viên Hợp tác xã nông nghiệp Vân Thê, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

 

 

Trung tâm học tập cộng đồng xã Thủy Thanh

Từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2020

- Đánh giá thực trạng tại địa điểm thực hiện xây dựng vườn rau sạch.

- Xây dựng vườn rau sạch theo hướng canh tác hữu cơ  nhằm phục vụ du lịch.

- Cải tạo dãy nhà kho cũ thành điểm Check in kết hợp lưu trú.

- Xây dựng website cung cấp thông tin về dịch vụ nhằm định hướng quảng bá, truyền thông.

- Đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ nhân lực hỗ trợ.

- Hỗ trợ xây dựng cơ chế làm việc cộng đồng đối với các hộ dân tham gia làm dịch vụ du lịch.

- Xây dựng một số chương trình tập huấn về du lịch nông nghiệp và văn hóa ẩm thực.

Khảo sát và đánh giá tiềm năng của chương trình du lịch thử nghiệm tại vườn rau hưu cơ.

- Khảo sát, đánh giá thực trạng và cải tạo sân vườn thành vườn rau sạch theo hướng canh tác hữu cơ nhằm phục vụ du lịch.

- Cải tạo dãy nhà kho cũ thành điểm Check in kết hợp lưu trú.

- Phân tích, thiết kế và triển khai website cung cấp thông tin về dịch vụ nhằm định hướng quảng bá, truyền thông.

- Xây dựng giải pháp phát triển năng lực nghiệp vụ du lịch của đội ngũ nhân lực hỗ trợ.

- Nghiên cứu cơ chế làm việc cộng đồng đối với các hộ dân tham gia làm dịch vụ du lịch.

- Phối hợp các đơn vị đào tạo nhằm triển khai một số chương trình tập huấn về du lịch nông nghiệp và văn hóa ẩm thực.

- Phân tích, đánh giá hiệu quả tiềm năng của chương trình du lịch thử nghiệm tại vườn rau sạch.

- Thu thập thông tin dịch vụ du lịch tại cụm du lịch cầu Ngói Thanh Toàn nhằm phục vụ xây dựng chương trình du lịch.

 

- Đánh giá thực trạng tại địa điểm thực hiện xây dựng vườn rau sạch.

- Xây dựng vườn rau sạch theo hướng canh tác hữu cơ  nhằm phục vụ du lịch.

- Cải tạo dãy nhà kho cũ thành điểm Check in kết hợp lưu trú.

- Xây dựng website cung cấp thông tin về dịch vụ nhằm định hướng quảng bá, truyền thông.

- Đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ nhân lực hỗ trợ.

- Hỗ trợ xây dựng cơ chế làm việc cộng đồng đối với các hộ dân tham gia làm dịch vụ du lịch.

- Xây dựng một số chương trình tập huấn về du lịch nông nghiệp và văn hóa ẩm thực.

Khảo sát và đánh giá tiềm năng của chương trình du lịch thử nghiệm tại vườn rau hưu cơ.

Đang thực hiện

3

Dự án: “Thiết kế xây dựng mô hình hoạt động văn hóa nhằm phát huy và khai thác tối đa công năng của thiết chế văn hóa cơ sở”.

 

Phòng Văn hóa & thông tin thị xã

Từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2020

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa  ở cơ sở, phát huy tính chủ động, tích cực, nỗ lực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng đối với sự nghiệp gìn giữ và phát triển các thiết chế văn hóa, định hướng đúng đắn để xây dựng nền văn hóa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, tạo môi trường lành mạnh để rèn luyện, phát triển hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước nhằm phát huy tối đa công năng thiết chế văn hóa ở cơ sở, khai thác tối đa chức năng chính là phục vụ nhu cầu hưởng thụ và là sân chơi bổ ích cho nhân dân.

 

- Khảo sát thống kê có số liệu chính xác khách quan để có sự đánh giá đúng đắn về thực trạng sử dụng hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở trên phạm vi toàn thị xã trong giai đoạn hiện nay.

- Thiết kế mô hình về hình thức và nội dung tổ chức hoạt động có tính hệ thống như thành lập các câu lạc bộ tại các trung tâm cộng đồng.

- Thực hiện các giải pháp khắc phục các khó khăn, tồn tại, hạn chế đồng thời duy trì, phát huy các kết quả đạt được, nhất là thực hiện các mô hình mang tính khoa học, tính mới sáng tạo để các mô hình hoạt động văn hóa có hiệu quả.

- Tập huấn, hướng dẫn cho cộng đồng để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong đời sống, sinh hoạt.

- Bổ sung một số phương tiện thiết bị còn thiếu tại một số nhà văn hóa cộng đồng trung tâm phục vụ cho việc sử dụng các mô hình sinh hoạt văn hóa.

 

  • Thiết kế mô hình hoạt động văn hóa tại cộng đồng.
  • Khảo sát và đánh giá thực trạng các thiết chế văn hóa tại cơ sở hiện nay
  • Đề xuất giải pháp áp dụng xây dựng mô hình sinh hoạt cồng đồng bằng quy trình tổ chức khoa học, hợp lý.
  • Phối hợp, thỏa thuận với người dân tham gia thực hiện các mô hình đã được thiết kế.
  • Xây dựng một số chương trình sinh hoạt cộng đồng đặc trưng tại một số nơi trung tâm

- Đề xuất phương án tổ chức và phối hợp giữa các bên trong chuẩn bị cơ sở vật chất triển khai thực hiện mô hình.

  • Xây dựng sản phẩm hỗ trợ hướng dẫn, tuyên truyền cho các hoạt động: hình ảnh, video, tờ rơi.

- Triển khai thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của các mô hình đặc trưng Chương trình du lịch hoàn thiện cho từng dịch vụ du lịch đặc trưng tại xã Thủy Thanh: sản phẩm về ẩm thực, sản phẩm về làng nghề, sản phẩm về văn hóa.

  • Xây dựng tối thiểu 2-3 câu lạc bộ về các loại hình hoạt động ở mỗi xã, phường, giúp cho việc phát triển các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa,thể thao sau này nhằm mang thông tin kịp thời, chính xác và có định tiền đề , hướng đúng dắn trong việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn, tạo ra nhiều mô hình  và cách làm hay trong phong trào văn hóa, hạn chế tối đa tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật … 

 

Đang thực hiện

4

Dự án: “Ứng dụng các giải pháp khoa học để xây dựng công cụ Website hỗ trợ nâng cao chất lượng dạy học một số môn học cho học sinh THCS và tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo cho học sinh ở các điểm di tích lịch sử, văn hóa tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Trường THCS Thủy Dương

Từ tháng 3/2020 đến  tháng 7/2020

Nghiên cứu tài liệu, tổng hợp tài liệu từ các Lý lịch di tích, lịch sử Đảng bộ của các phường xã, các chứng nhận của các di tích lịch sử cách mạng, di tích lịch sử lưu niệm, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích văn hóa, các danh lam thắng cảnh, các làng nghề truyền thống trên địa bàn thị xã Hương Thủy một cách bài bản, chính xác, tư liệu chính thống có nguồn gốc để xây dựng website hỗ trợ dạy học lịch sử, văn hóa địa phương nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, cũng như tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, ngoại khóa cho học sinh THCS.

 

- Nghiên cứu tài liệu, tổng hợp tư liệu, quay phim, chụp ảnh các di tích, làng nghề đã được các cấp công nhận như:

+ Lăng Khải Định

+Cầu Ngói Thanh Toàn

+Phủ thờ Tôn Thất Thuyết

+ Đình Hòa Phong

+ Đình Vân Thê

+ Lăng Thiệu Trị

+ Lăng Cơ Thánh

+Đình và chùa Thủy Dương

+ Đình Dạ Lê

+ Lăng Hiếu Đông

+ Đình làng Dạ Lê Thượng

+ Địa điểm chợ kháng chiến Dương Hòa

+ Đình Thanh Thuỷ Chánh

+ Đình Phù Bài

+ Địa điểm chiến thắng Đồi Võ Xá

+Nghề rèn truyền thống Cầu Vực

+ Làng nghề làm nón lá Thủy Thanh…

+ Thiết kế website nội dung đầy đủ và phong phú gồm nội dung, hình ảnh, phim,.. đưa các tư liệu lên mạng internet để giáo viên và học sinh sử dụng tư liệu vào dạy và học.

+ Thiết kế, tổ chức các chương trình thực tế, trải nghiệm sáng tạo cho học sinh với những kiến thức về lịch sử, văn hóa địa phương được tích hợp trong các môn học địa lý, lịch sử, giáo dục công dân, văn học, mỹ thuật, âm nhạc, kỹ thuật... ở cấp THCS.

Nghiên cứu tài liệu, tổng hợp tài liệu từ các Lý lịch di tích, lịch sử Đảng bộ của các phường xã, các chứng nhận của các di tích lịch sử cách mạng, di tích lịch sử lưu niệm, di tích kiến trúc nghệ thuật, di tích văn hóa, các danh lam thắng cảnh, các làng nghề truyền thống trên địa bàn thị xã Hương Thủy một cách bài bản, chính xác, tư liệu chính thống có nguồn gốc để xây dựng website hỗ trợ dạy học lịch sử, văn hóa địa phương nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, cũng như tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, ngoại khóa cho học sinh THCS.

 

Đã hoàn thành

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.994.756
Truy cập hiện tại 1.075 khách