Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Triển khai học tập, quán triệt chuyên đề năm 2015 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật 28/05/2015

Thị ủy Hương Thủy vừa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” cho cán bộ chủ chốt, báo cáo viên thị xã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt và hướng dẫn các nội dung tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phẩm chất trung thực, trách nhiệm; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và những nội dung cần phải học tập và làm theo trong giai đoạn hiện nay. Việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2015 được gắn với việc chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ phải nêu cao phẩm chất trung thực, trách nhiệm trong thực thi công vụ; gắn bó với Nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; mục tiêu là tổ chức thắng lợi Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Sau khi học tập, các cấp ủy, chi đảng bộ cơ sở cần bổ sung những nội dung đã được quán triệt vào nghị quyết của cấp ủy năm 2015, coi đây là giải pháp quan trọng về công tác giáo dục chính trị tư tưởng của từng cơ quan, đơn vị; tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2015 đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2015.

Tin, ảnh: Ngọc Minh
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.888.635
Truy cập hiện tại 3.095 khách