Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
CÔNG BỐ KẾT QUẢ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CẤP TỈNH NĂM 2022
Ngày cập nhật 14/02/2023
Sáng ngày 04/1, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, UBND tỉnh đã Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2022.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông xếp loại xuất sắc với 90,450 điểm, dẫn đầu trong bảng xếp hạng. xếp sau Sở Thông tin và Truyền thông lần lượt là các đơn vị Sở Tài nguyên và Môi trường (90,156 điểm), Văn phòng UBND tỉnh (90,083 điểm), Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (88,920 điểm), Sở Y tế (88,351 điểm).

Đối với khối Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thì UBND huyện Quảng Điền dẫn đầu với 89,056 điểm, xếp loại tốt.

Năm 2022, Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Toàn tỉnh có 2.129 TTHC được đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông , đã thiết lập 100% quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế; đã tích hợp 964 dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.790 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó có 814 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 976 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 367/814 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 có phát sinh hồ sơ (tỷ lệ 45,08%); 154/976 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh hồ sơ (tỷ lệ 15,77%).

Công tác ban hành văn bản Quy phạm pháp luật được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo tính kịp thời và nâng cao về chất lượng, nội dung văn bản được ban hành phù hợp với thực tiễn tại địa phương. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 công bố Danh mục văn bản QPPL do HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2021. 

Tập trung hoàn thiện, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số phục vụ người dân, doanh nghiệp; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. 100% cơ quan nhà nước sử dụng hệ thống phần mềm dùng chung tích hợp từ cấp tỉnh đến cấp xã. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đã được liên thông với Trục liên thông văn bản Quốc gia theo mô hình 04 cấp; 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã áp dụng chữ ký số trong trong văn bản điện tử. Các đơn vị đã số hóa kết quả giải quyết và trả kết quả trên môi trường mạng qua hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh. Đã liên thông Cổng dịch vụ công quốc gia: Triển khai xác thực tài khoản, tiếp nhận hồ sơ và đồng bộ hồ sơ lên cổng dịch vụ công quốc gia. Cổng dịch vụ công tỉnh đã tích hợp thanh toán trực tuyến trên nền tảng Payment Platform của Cổng dịch vụ công quốc gia. Hiện tại, đã tích hợp nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng dịch vụ công quốc gia trên Cổng dịch vụ công của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các chỉ số cải cách hành chính có nhiều tiến bộ: Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp vị thứ nhất toàn quốc; Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp vị thứ 4 toàn quốc; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp vị thứ 8 toàn quốc; Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin ICT xếp thứ 2 toàn quốc; Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) xếp vị thứ 2 toàn quốc. Trong các trụ cột chỉ số chuyển đổi số DTI năm 2021 (chính quyền số, kinh tế số và xã hội số) thì tỉnh Thừa Thiên Huế xếp thứ nhất cả nước về hoạt động chính quyền số. Tỉnh Thừa Thiên Huế được vinh danh ở hạng mục "Chính phủ số" trong 6 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam vừa xuất sắc giành giải thưởng CNTT của tổ chức Công nghiệp điện toán khu vực Châu Á – Châu Đại Dương (ASOCIO).

Kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh năm 2022

TT

Tên đơn vị

Điểm đánh giá

Xếp loại

Vị thứ

1

Sở Thông tin và Truyền thông

90,450

Xuất sắc

1

2

Sở Tài nguyên và Môi trường

90,156

Xuất sắc

2

3

Văn phòng UBND tỉnh

90,083

Xuất sắc

3

4

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

88,920

Tốt

4

5

Sở Y tế

88,351

Tốt

5

6

Sở Công Thương

88,223

Tốt

6

7

Sở Khoa học và Công nghệ

87,733

Tốt

7

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

87,692

Tốt

8

9

Ban Dân tộc tỉnh

87,437

Tốt

9

10

Sở Nội vụ

87,405

Tốt

10

11

Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp Thừa Thiên Huế

86,815

Tốt

11

12

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

86,737

Tốt

12

13

Sở Tư pháp

86,572

Tốt

13

14

Sở Tài chính

84,749

Tốt

14

15

Sở Xây dựng

84,734

Tốt

15

16

Sở Giao thông Vận tải

84,634

Tốt

16

17

Sở Giáo dục và Đào tạo

83,653

Tốt

17

18

Sở Du lịch

82,992

Tốt

18

19

Sở Ngoại vụ

82,895

Tốt

19

20

Thanh tra tỉnh

80,957

Tốt

20

21

Sở Văn hóa và Thể thao

75,086

Khá

21

 

Kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố năm 2022

TT

Tên đơn vị

Điểm đánh giá

Xếp loại

Vị thứ

1

UBND huyện Quảng Điền

89,056

Tốt

1

2

UBND huyện Phong Điền

88,735

Tốt

2

3

UBND huyện A Lưới

87,170

Tốt

3

4

UBND huyện Phú Vang

86,462

Tốt

4

5

UBND huyện Phú Lộc

86,456

Tốt

5

6

UBND huyện Nam Đông

83,707

Tốt

6

7

UBND thị xã Hương Trà

82,870

Tốt

7

8

UBND thành phố Huế

81,430

Tốt

8

9

UBND thị xã Hương Thủy

81,416

Tốt

9

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.228.142
Truy cập hiện tại 3.623 khách