Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
TẬP TRUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA ĐỀ ÁN 06 TRONG NĂM 2023
Ngày cập nhật 14/02/2023
Sáng ngày 01/2, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã chủ trì cuộc họp rà soát, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2023. Tham dự cuộc họp có cơ quan thường trực đề án 06, cùng các sở, ban, ngành liên quan.
 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
 
 

Theo báo cáo tại cuộc họp, hiện tại tỉnh đã hoàn thành đưa 23/25 dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử. Trong năm 2022: 11/11 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an đã tiếp nhận, giải quyết 95.908 hồ sơ; 12/14 dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành khác đã tiếp nhận, giải quyết 14.713 hồ sơ. Chỉ đạo triển khai sử dụng thẻ CCCD, ứng dụng định danh điện tử VNeID thay thế thẻ Bảo hiểm y tế giấy để khám, chữa bệnh. Tính đến nay, có 139 cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tra cứu thông tin thẻ Bảo hiểm y tế bằng CCCD với 33.785 lượt tra cứu, trong đó 24.651 lượt tra cứu thành công phục vụ khám chữa bệnh; có 955.591 trường hợp công dân có thông tin BHYT đã được xác thực, đồng bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công tác cấp CCCD, định danh điện tử: Tính đến nay, toàn tỉnh đã thu nhận 1.047.459 hồ sơ cấp CCCD gắn chíp, đạt tỉ lệ 99% công dân trong diện đang cư trú; tiếp nhận 150.225 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, đạt tỉ lệ 14,15% so với tổng số công dân đủ 14 tuổi.

Tiến hành rà soát, xác minh và cập nhật trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với 1.796 trường hợp thuộc diện hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; Cập nhật 39.927 trường hợp công dân có thay đổi, bổ sung hộ tịch; Cập nhật 14.797 dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng chế độ an sinh xã hội; Cập nhật kết quả hỗ trợ tiền thuê nhà đối với 1.694 người lao động; Số mũi tiêm đã nhập lên nền tảng quốc gia 2.716.396 trên tổng số mũi tiêm đã tiêm thực tế 2.882.881 đạt 94,22%, số mũi tiêm chưa cập nhật là 166.485 chiếm tỉ lệ 5,78 %; Cập nhật 40.692 dữ liệu Hội viên Hội người cao tuổi; 38.513 dữ liệu Hội viên Hội Nông dân vào phần mềm quản lý Hội viên trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cơ quan thường trực đề án 06 báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã có những ý kiến trao đổi nhằm làm rõ thêm các nội dung, yêu cầu, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, đề nghị cơ quan thường trực của đề án 06 cần phối hợp với các cơ quan, đơn vị để ban hành kế hoạch cụ thể, hoàn chỉnh, đính kèm các danh mục, nội dung chính để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Qua đó, cần tham mưu Tỉnh uỷ để ra Nghị quyết để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh; đặc biệt cần tập trung công tác làm sạch dữ liệu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đề nghị, Sở Tư pháp chủ trì, xây dựng kế hoạch triển khai hộ tịch điện tử, trên cơ sở bám sát chỉ đạo, ý kiến hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Cùng với đó là sự tham gia của lực lượng Công an xã trong triển khai, xác thực dữ liệu trên hộ tịch điện tử. Sở Thông tin và truyền thông cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực của đề án 06 để rà soát, kết nối ,liên thông dữ liệu trong triển khai thực hiện. Tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh bảo đảm tích hợp, đồng bộ dữ liệu đầy đủ, chính xác, thường xuyên với Cổng dịch vụ công quốc gia; nghiên cứu triển khai phương án đồng bộ tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an quản lý với tài khoản của Hệ thống ứng dụng Hue-S.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiến hành rà soát hệ thống để chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc triển khai đề án 06. Đồng thời, cần hiện đại hóa các trung tâm hành chính công tại các địa phương để có một hệ thống đồng bộ và thống nhất từ dưới lên trên. Bên cạnh đó, cần có kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện ở cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội...trong thực hiện đề án 06 hướng đến từng người dân.

 

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.983.076
Truy cập hiện tại 1.396 khách