Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC QUÝ I/2019
Ngày cập nhật 03/04/2019
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái độ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 6 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 1 0
2 Cấp phép xây dựng 33 24 9 0 24 9 0 24 9 0 26 7 0 26 7 0
3 An toàn thực phẩm 19 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0 19 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 61 60 1 0 60 1 0 60 1 0 60 1 0 60 1 0
5 Tài nguyên & Môi trường 44 36 7 1 38 5 1 39 4 1 39 4 1 38 4 2
6 Tư pháp 126 123 3 0 122 4 0 122 4 0 125 1 0 125 1 0
7 LĐ - TB& XH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Đất đai 1847 1671 175 1 1674 172 1 1663 183 1 1556 278 3 1790 64 3
Tổng 2136 1938 196 2 1942 192 2 1932 202 2 1830 292 4 2063 78 5

 

Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.286.400
Truy cập hiện tại 6.208 khách