Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng
Ngày cập nhật 28/02/2019

Sáng 27/2, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng từ thị xã đến cơ sở.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Minh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua. Đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung lắng nghe, kết hợp nghiên cứu tài liệu, tiếp thu thông tin, kiến thức, trao đổi các tình huống cụ thể để nắm vững các quy định của luật; khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức triển khai thi hành Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, từ đó vận dụng giải quyết công việc tốt hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ông Trương Cường, Trưởng phòng Tư pháp thị xã phổ biến những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi, bổ sung của Luật Tố cáo năm 2018 như: rút gọn trình tự, thời gian giải quyết tố cáo; bổ sung quy định về tố cáo nặc danh; cho phép rút tố cáo; quy định rõ về bảo vệ người tố cáo; tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết tố cáo... Về Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 có những sửa đổi về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người có chức vụ, quyền hạn khác; định mức, tiêu chuẩn, chế độ; việc tặng quà, nhận quà tặng; việc thanh toán qua tài khoản; kiểm soát xung đột lợi ích; kiểm soát thu nhập; bổ sung quy định khuyến khích người không đủ năng lực, uy tín, trình độ từ chức…
 
Việc tuyên truyền phổ biến Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết tố cáo; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.286.038
Truy cập hiện tại 6.076 khách