Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Triển khai Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Bộ Y tế
Ngày cập nhật 03/08/2023

Ngày 11/5/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư 11/2023/TT-BYT quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng môi trường không thuốc lá

I. CÁC ĐỊA ĐIỂM CẤM HÚT THUỐC LÁ

1. Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên

- Cơ sở y tế;

- Cơ sở giáo dục;

- Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em;

- Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy nổ cao theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/12/2020 của Chính phủ về một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy.

2. Các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà

- Nơi làm việc trong nhà của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp và nơi làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác, trừ các địa điểm quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 1 của Thông tư này.

- Khu vực trong nhà của các địa điểm công cộng: cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở dịch vụ vui chơi, giải trí, nhà ga, bến tàu, bến xe, cơ sở tôn giáo …, trừ các địa điểm quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 1 của Thông tư này.

3. Các phương tiệc giao thông công cộng cấm hút thuốc lá hoàn toàn

- Ô tô;

- Tàu bay;

- Tàu điện.

4. Các địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá

- Khu vực cách ly của sân bay;

- Quán bar, quán karaoke, vũ trường;

- Khách sạn, nhà nghỉ, nhà khách, khu nghỉ dưỡng và cơ sở lưu trú du lịch khác

- Phương tiện giao thông công cộng là tàu thủy, tàu hỏa.

II. VIỆC XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG HÚT THUỐC LÁ

1. Đối tượng xét tặng giải thưởng

- Các tổ chức, cá nhân có địa điểm cấm hút thuốc lá đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 11 của Thông tư này và  được Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp Sở Y tế, cấp Bộ Y tế xét chọn.

- Giải thưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định trao tặng trên cơ sở đề nghị của Hội đồng xét tặng giải thưởng cấp Bộ Y tế.

2. Tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng

- Đạt các yêu cầu về tổ chức thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá quy định tại Chương II và các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 25 Thông tư này.

- Không có hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá.

- Không có hoạt động quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức; không được tổ chức, cho phép hoặc bán thuốc lá tại địa điểm quy định cấm hút thuốc lá.

- Không nhận nguồn kinh phí tài trợ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc lá theo quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.

* Các tiêu chuẩn ưu tiên để xét tặng giải thưởng

- Có sáng kiến về phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Đã được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng trong việc thực hiện tốt các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thứ tự ưu tiên theo cấp khen thưởng từ cao xuống thấp.

- Bố trí kinh phí của đơn vị hoặc vận động được nguồn kinh phí tài trợ cho việc thực hiện quy định môi trường không khói thuốc lá (trừ kinh phí từ Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá)

- Sử dụng camera để phát hiện các hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm.

- Có phòng tư vấn hoặc tổ chức thường xuyên hoạt động tư vấn, hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.

- Có tài liệu giáo dục, thông điệp thúc đẩy cai nghiện thuốc lá. Có pano, áp phích, tờ rơi hoặc tài liệu truyền thông về tác hại của thuốc lá.

3. Thời gian xét tặng giải thưởng

- Thời gian để đánh giá tiêu chuẩn xét tặng giải thưởng được tính trong khoảng thời gian 02 năm liên tục đến thời điểm xét tặng.

- Giải thưởng được tổ chức và xét tặng 02 năm/lần và có giá trị trong kỳ xét tặng.

III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Thông tư số 11/2023/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023

Xem chi tiết tại file đính kèm

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.345.328
Truy cập hiện tại 759 khách