Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hội LHPN thị xã Hương Thủy tổ chức hoạt động truyền thông về phân loại rác thải tại nguồn, quản lý chất thải nhựa
Ngày cập nhật 02/12/2022

Sáng ngày 2/12, Hội LHPN thị xã Hương Thủy tổ chức truyền thông về phân loại rác thải tại nguồn, quản lý chất thải nhựa, góp phần thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới cho hơn 100 chị là cán bộ Hội từ thị xã đến cơ sở.

Nhằm thực hiện hiệu quả các nội dung do Hội LHPN thực hiện trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 là triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, thực hiện nội dung vun đắp, gìn giữ giá trị tốt đẹp và phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam; thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Qua đó, nhằm phát huy nội lực, vai trò chủ thể của hội viên, phụ nữ, sự chủ động của các cấp Hội LHPN thị xã trong vận động và phối hợp với các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung do Hội LHPN thị xã thực hiện trong chương trình; nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ và đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên phụ nữ góp phần thực hiện các tiêu chí trong bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện có hiệu quả việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn góp phần thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động truyền thông thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam trong xây dựng nông thôn mới của Hội LHPN thị xã về việc thực hiện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyển đổi nhận thức, tư duy cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ.

Tham gia buổi truyền thông các chị đã được đồng chí Lê Thị Hạnh – Trưởng phòng Tổng hợp Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế truyền đạt những kiến thức cơ bản về hiện trạng chất thải rắn tại Thừa Thiên Huế; Giải pháp phân loại rác thải tại nguồn; quản lý chất thải nhựa; Cách phân loại rác dễ phân hủy, rác khó phân hủy, rác tái chế; Cách dán nhãn phân loại trên túi tại hộ gia đình; Chính sách kiểm soát túi ni lông; Tác hại của túi ni lông khó phân hủy, chất thải nhựa…

Thông qua buổi truyền thông, mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong tuyên truyền, vận động, tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

 

Cao Phương Thanh – Hội LHPN thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.286.594
Truy cập hiện tại 6.284 khách