Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn - Hội
Ngày cập nhật 26/09/2022

Trong 2 ngày 24 & 25/9, Thị đoàn Hương Thủy phối hợp Trung tâm chính trị thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và kỹ năng nghiệp vụ cho hơn 100 cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Hội thị xã và cơ sở.

Tại lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu về các nội dung, như: một số chỉ thị của Bộ chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy; công tác hướng nghiệp, lập nghệp, khởi nghiệp cho thanh niên; kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác Đoàn - Hội - Đội; kết quả Đại hội và nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Hương Thủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027; nghe thông tin nhanh tình hình chính trị - xã hội của tỉnh, địa phương....
 
 
Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm rèn luyện phẩm chất, tăng cường kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn - Hội cơ sở.
Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.342.470
Truy cập hiện tại 7.157 khách