Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tập huấn về phong trào học tập suốt đời
Ngày cập nhật 26/07/2022

Sáng 26/7, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai kế hoạch thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về phong trào học tập suốt đời cho thành viên Hội Khuyến học các huyện, thị phía Nam. Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Mễ, Thường vụ Hội Khuyến học Việt Nam; ông Phan Công Tuyên, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; về phía thị xã Hương Thủy có ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND thị xã; ông Lê Văn Chung, Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phan Công Tuyên, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai kế hoạch thực hiện các văn bản của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về phong trào học tập suốt đời nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân thông qua việc triển khai hiệu quả, nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2030.

Là địa phương đăng cai hội nghị tập huấn, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy Nguyễn Thanh Minh chia sẻ, trong những năm qua, Hương Thủy là một trong những điểm sáng của tỉnh về xây dựng phong trào học tập suốt đời theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi tổ chức điểm ở xã Thủy Phù và phường Thủy Dương, phong trào này nhanh chóng được nhân rộng và lan tỏa khắp trên địa bàn thị xã. Theo thống kê, các danh hiệu học tập trên địa bàn Hương Thủy hằng năm đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch của tỉnh giao. Cụ thể: gia đình học tập đạt 70%, dòng họ học tập đạt 35%, cộng đồng học tập đạt 80 - 90%, đơn vị học tập đạt trên 80%...; mỗi năm, các dòng họ vận động trên 1,5 tỷ đồng trao học bổng và khen thưởng con em trong họ đạt thành tích cao trong học tập...  

Tại hội nghị, hơn 120 học viên đến từ Hội Khuyến học các huyện Nam Đông, Phú Lộc, Phú Vang và thị xã Hương Thủy, được phổ biến các nội dung liên quan đến Quyết định 387 và Quyết định 677 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030" và "Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030"; Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phong trào học tập suốt đời.

Thanh Đoàn - Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.887.943
Truy cập hiện tại 2.844 khách