Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Chủ động thực hiện các biện pháp sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã
Ngày cập nhật 31/07/2020

Ngày 28/7/2020, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy đã ký ban hành Công văn chỉ đạo số 1085/UBND-YT về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp sẵn sàng phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã. Theo đó, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thị xã; UBND các xã phường, đồng thời đề nghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thị xã kịp thời thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

1. Khẩn trương triển khai nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6608/UBND-VH ngày 27/7/2020 về việc tăng cường giám sát các đối tượng đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn  số 6568/UBND-VH ngày 26/7/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp sẵn sàng phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 1078/UBND-YT ngày 25/7/2020 của UBND thị xã về việc tăng cường công tác điều tra, giám sát, phát hiện và xử lý dịch bệnh COVID-19.

Yêu cầu thực hiện khai báo y tế (trên ứng dụng Hue - S, Ncovi) đối với tất cả những người sinh sống, lao động, học tập, công tác trên địa bàn thị xã đã đến Thành phố Đà Nẵng từ ngày 10/7/2020 đến nay. Vận động người dân thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, nơi đông người; các cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm, khu tham quan du lịch, các trung tâm tổ chức sự kiện… yêu cầu nhân viên phục vụ phải đeo khẩu trang khi tiếp xúc với khách hàng.

Kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch, cụ thể:

a) Ngăn chặn:

-  Trung tâm tế thị xã đảm bảo việc duy trì năng lực và sự sẵn sàng đáp ứng của hệ thống y tế với các tình huống mới của dịch bệnh.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng cấp tỉnh thiết lập chốt kiểm soát y tế liên ngành đối với người và phương tiện ô tô vào thị xã để giám sát, yêu cầu khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt (với các trường hợp đến từ Đà Nẵng) theo đúng quy định.

- Yêu cầu tất cả các cá nhân đến/trở về từ Đà Nẵng phải thực hiện khai báo y tế trực tuyến qua mạng trước, tại địa chỉ http://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/kbyt và được sự đồng ý của chính quyền địa phương nơi đến hoặc tiến hành khai báo tại các chốt kiểm soát lưu động; không được tham gia các sự kiện đông người dễ gây lây nhiễm.

- Công an thị xã, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, phát hiện các trường hợp người nước ngoài hiện đang tạm trú; người địa phương trở về từ nước ngoài, trở về từ các tỉnh thành có dịch nhằm đảm bảo phân loại đối tượng, cách ly theo quy định; chú trọng việc bảo đảm an toàn cho các lực lượng làm việc tại các khu cách ly tập trung và các cơ sở cách ly dân sự khác.

b) Phát hiện:

- Trung tâm Y tế thị xã  kích hoạt Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để kịp thời tiếp nhận thông tin, tiếp cận và kiểm tra phân loại, có phương án phù hợp. UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường nắm thông tin từ các cơ quan trung ương, tỉnh, các địa phương và tỉnh bạn để kịp thời theo dõi phát hiện, truy vết.

- Công an thị xã chỉ đạo công an cấp xã phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời phát hiện các trường hợp đến lưu trú tại địa phương; hướng dẫn khai báo, kiểm tra y tế; các trường hợp đến từ/trở về từ Đà Nẵng trong vòng 14 ngày thì phải yêu cầu khai báo y tế; nếu phát hiện có dấu hiệu ho, sốt hoặc đã tiếp xúc với nguồn có khả năng lây bệnh thì báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất.

- Trung tâm Y tế thị xã chủ động liên hệ Sở Y tế trong công tác xét nghiệm các trường hợp nghi vấn; xét nghiệm ngẫu nhiên một số đối tượng có nguy cơ cao.

- Yêu cầu tất cả cơ sở dược, các cửa hàng bán thuốc nếu phát hiện có người đến mua thuốc liên quan đến ho, sốt, cảm thì phải nắm thông tin (họ tên, điện thoại, địa chỉ) và báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, có giải pháp phù hợp.

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân chủ động phát hiện, cung cấp thông tin đối với các trường hợp đến lưu trú, cư trú tại địa phương.

c) Cách ly:

- Các trường hợp phát hiện F1, yêu cầu phối hợp tổ chức truy vết, xét nghiệm nhanh và thực hiện cách ly theo quy.

- Đối với các trường hợp F2, F3… UBND các xã, phường tổ chức tự cách ly tại nhà, hoặc cơ sở lưu trú và theo dõi sức khỏe thường xuyên; trong trường hợp cần thiết có thể thông báo cơ quan chuyên môn tổ chức xét nghiệm nhanh.

d) Khoanh vùng và Dập dịch:

Nếu phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19, Trung tâm Y tế thị xã báo cáo Sở Y tế và UBND thị xã phương án, khu vực khoanh vùng; đề xuất các giải pháp phong tỏa, giám sát; phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp trên để tổ chức điều trị, dập dịch, không để lây lan trong cộng đồng và khu vực khác.

         2. UBND các xã, phường:

         - Khẩn trương chỉ đạo Công an cấp xã, trạm y tế, các thôn, tổ dân phố tổ chức rà roát, kiểm tra trong cộng đồng dân cư với phương châm: đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để hướng dẫn những người sinh sống, lao động, học tập, công tác trên địa bàn thị xã đã đến Thành phố Đà Nẵng từ ngày 10/7/2020 đến nay phải thực hiện khai báo y tế, và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 6608/UBND -VH ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh.

         - Đồng thời, chỉ đạo các Thôn trưởng, Tổ trưởng dân phố tổ chức họp dân để truyền thông vận động người dân tự giác kịp thời thông báo cho chính quyền và y tế địa phương về những người đã từng đến Đà Nẵng từ ngày 10/7/2020 đến nay đang có mặt trên địa bàn thị xã; Kiện tòan Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp xã, hoạt động hiệu quả.

         3. Công an thị xã:

         - Phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã, UBND các xã, phường chỉ đạo Công an cấp xã tổ chức rà roát, kiểm tra trong cộng đồng dân cư để hướng dẫn những người sinh sống, lao động, học tập, công tác trên địa bàn thị xã đã đến Thành phố Đà Nẵng từ ngày 10/7/2020 đến nay thực hiện khai báo y tế theo đúng quy định.

- Chỉ đạo công an các xã, phường rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh tại các địa phương; chỉ đạo công an xã, công an khu vực kịp thời kiểm tra, phát hiện, xử lý những trường hợp nhập cảnh trái phép; triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên các phương tiện giao thông; triển khai phần mềm quản lý cư trú, lưu trú; hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư để phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu y tế toàn dân theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền; Tiếp tục rà soát, đề xuất bố trí các chốt kiểm soát phương tiện từ Thành phố Đà Nẵng vào địa bàn thị xã.

4. Trung tâm Y tế thị xã: Xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ theo 5 nguyên tắc nêu trên, khẩn trương rà soát công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, sẵn sàng cho công tác tiếp nhận, điều trị (nếu có) bệnh nhân F1 theo quy định.

 - Đồng thời, tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết..., không để dịch chồng dịch.

5. Phòng Y tế thị xã: Phối hợp chặc chẽ với các địa phương, đơn vị theo dõi, nắm tình hình kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thị xã, Ban Chỉ đạo COVID- 19 thị xã về công tác phòng chống dịch bệnh kịp thời, hiệu quả.  

6. Phòng Văn hóa – Thông tin thị xã:Phối hợp các ngành chức năng rà soát, đánh giá các cơ sở lưu trú không đảm bảo tiêu chí phòng, chống dịch bệnh theo tiêu chuẩn đã được UBND tỉnh phê duyệt thì yêu cầu đóng cửa không cho phép hoạt động theo quy định.

7. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã: Tiếp tục tăng cường thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân chủ động phòng, chống, tránh hoang mang, lo lắng.

8. Hàng ngày, Công an thị xã, Trung tâm Y tế thị xã, UBND các xã, phường thực hiện báo cáo về tình hình phòng chống dịch bệnh và tình hình người đến/trở về địa phương theo biểu mẫu đã thực hiện, gửi về Văn phòng HĐND-UBND thị xã trước 15h30 để tổng hợp báo cáo cấp trên.

 

Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.270.869
Truy cập hiện tại 336 khách