Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Khen thưởng cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng LLVT thị xã giai đoạn 2010-2018 góp phần vào sự nghiệp củng cố Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc
Ngày cập nhật 02/11/2018

Ngày 01 tháng 11 năm 2018, UBND thị xã ban hành Quyết định số 3459/QĐ-UBND Về việc khen thưởng cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng LLVT thị xã giai đoạn 2010-2018 góp phần vào sự nghiệp củng cố Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc

Theo đó, UBND thị xã tặng giấy khen cho Ông Lê Kim Anh - Chính trị viên Ban CHQS thị xã Hương Thuỷ đã có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng LLVT thị xã giai đoạn 2010-2018 góp phần vào sự nghiệp củng cố Quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Mức tiền thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.271.560
Truy cập hiện tại 590 khách