Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm học 2017 - 2018 thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 30/08/2018

Ngày 29/8/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1909/QĐ-UBND về công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 13 tập thể và tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 07 cá nhân thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy, đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018;

I. Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
2. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên thị xã Hương Thủy;
3. Trường Trung học cơ sở Thủy Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
4. Trường Trung học cơ sở Phú Bài, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
5. Trường Tiểu học Số 1 Phú Bài, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
6. Trường Tiểu học Số 2 Phú Bài, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
7. Trường Tiểu học Dạ Lê, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
8. Trường Tiểu học Thủy Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
9. Trường Tiểu học Thanh Lam, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
10. Trường Mầm non Thủy Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
11. Trường Mầm non Nguyễn Viết Phong, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
12. Trường Mầm non Thủy Thanh 1, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
13. Trường Mầm non Thủy Thanh 2, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy.
II. Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
* Tập thể
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thuỷ;
2. Trường Tiểu học số 2 Phú Bài, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thuỷ.
* Cá nhân
1. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
2. Bà Hà Thị Thúy Vân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thủy Phù, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
3. Ông Nguyễn Đình Cẩm, Giáo viên Trường Tiểu học Dạ Lê, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
4. Ông Nguyễn Văn Quãng, Giáo viên Trường Tiểu học Thủy Lương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
5. Bà Võ Phương Quỳnh Ngân, Giáo viên Trường Mầm non Thủy Vân, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
6. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Sao Mai, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy;
7. Bà Lê Thị Thanh Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thủy Dương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy./.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.271.803
Truy cập hiện tại 677 khách