Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về rà soát tiến độ thực hiện việc sửa chữa, hoàn trả lại các đường công vụ thi công dự án ĐTXD đoạn Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 27/02/2023

Ngày 22 tháng 02 năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện việc sửa chữa, hoàn trả lại các đường công vụ thi công dự án ĐTXD đoạn Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế. Tham dự họp có: Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh; Sở Giao thông vận tải; Đại diện Lãnh đạo UBND: thành phố Huế, các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc;

Theo đó, Sau khi nghe Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh báo cáo tiến độ thực hiện, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai sửa chữa, hoàn trả lại các đường công vụ thi công dự án cao tốc phân đoạn Cam Lộ - La Sơn; trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Việc hoàn trả các tuyến đường gom, đường công vụ phải thực hiện, hoàn thành, vận hành khai thác với dự án cao tốc (chính thức trong tháng 3/2023); Do vậy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, Sở Giao thông vận tải, các cơ quan, chính quyền địa phương đồng hành, phối hợp triển khai các nhiệm vụ sau: 
1. Đối với 08 đường Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh đã ký biên bản nhận bàn giao từ các cơ quan quản lý của địa phương để sử dụng làm đường công vụ ngoại tuyến phục vụ thi công dự án: Thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh về quy mô, kết cấu, chất lượng hoàn trả theo nguyên tắc đảm bảo mặt đường sau khi hoàn trả bằng hoặc tốt hơn mặt đường cũ. Thời gian thực hiện trong tháng 3/2023 để bàn giao lại cho địa phương trong tháng 4/2023;
2. Về giải quyết các kiến nghị, đề xuất liên quan đến hoàn trả đường gom, đường công vụ: UBND thành phố Huế, các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc khẩn trương rà soát, báo cáo đề xuất cụ thể (gồm cả cam kết thực hiện giải phóng mặt bằng để thi công các hạng mục bổ sung, phát sinh, nếu có); Quá trình thực hiện cần lưu ý: Thống kê đầy đủ các Văn bản, chỉ rõ các nội dung đã từng kiến nghị đến từng cơ quan có thẩm quyền nhưng chưa xem xét, chưa giải quyết (không đảm bảo tầm nhìn, hệ thống thoát nước chưa đầy đủ, ngập lụt, xói lở, hư hỏng,…ảnh hưởng đến an toàn giao thông, hoạt động sản xuất của người dân); trách nhiệm, giải pháp xử lý đối với các tuyến đường do cấp huyện, cấp xã quản lý cho đơn vị thi công mượn thi công; Báo báo bằng văn bản đến Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh trước ngày 01/03/2023. 
3. Sở Giao thông vận tải chủ trì, làm việc với Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh, UBND thành phố Huế, các huyện, thị xã: Phong Điền, Hương Trà, Hương Thủy, Phú Lộc và các đơn vị liên quan rà soát để thống nhất khối lượng, phương án xử lý, kế hoạch, thời gian thi công, hoàn thành đối với từng hạng mục, từng tuyến đường công vụ, đảm bảo chất lượng, lưu thông thuận lợi, an toàn theo quy định và thoả thuận, cam kết trước khi mượn thi công; lập kế hoạch chi tiết (từ công tác chuẩn bị, thi công cho đến khi hoàn thành từng tuyến đường công vụ và tổng thể các tuyến); báo cáo (kèm kế hoạch thực hiện) về UBND tỉnh trước ngày 05/03/2023. 
4. Ban quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh khẩn trương khôi phục, sửa chữa, hoàn trả lại các tuyến đường công vụ theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải và UBND các địa phương, đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết và quy định hiện hành; đảm bảo các mốc thời gian sau: (1) Thoả thuận, thống nhất phương án, giải pháp kỹ thuật, khối lượng hoàn trả với Sở Giao thông vận tải và các địa phương trước ngày 05/3/2023; (2) Hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt trước ngày 15/3/2023; (3) Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2023.
5. Quá trình thực hiện cần phân loại từng hạng công việc, cơ quan có thẩm quyền, trách nhiệm giải quyết nhằm đẩy nhanh tiến độ, cụ thể: (1) Các nội dung, hạng mục công việc phải thực hiện theo cam kết, đã thoả thuận, thống nhất, phù hợp với thực tế và quy đinh hiện hành; (2) Các hạng mục công việc phát sinh, bổ sung thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Ban quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh (Chủ đầu tư dự án cao tốc); (3) Các nội dung, hạng mục công việc phát sinh phải xin chủ trương, ý kiến Bộ Giao thông vận tải.
6. Chế độ thông tin, báo cáo: Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các địa phương kiểm soát, giám sát toàn diện việc triển khai thi công, hoàn trả các tuyến đường gom, đường công vụ và các hạng mục công việc bổ sung, phát sinh (nếu có); định kỳ vào ngày 15 hàng tháng, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện (báo cáo lần 01 trước ngày 15/3/2023).
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.270.995
Truy cập hiện tại 390 khách