Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật.
Ngày cập nhật 19/10/2022

Ngày 07/10/2022, UBND thị xã ban hành Quyết định số 2958/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật.

 

Theo đó, UBND thị xã Tặng giấy khen cho cho 07 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật.

I. Tập thể: 

1. Công an thị xã;

2. Viện kiểm sát nhân dân thị xã;

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã;

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã;

5. Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã;

6. UBND phường Thủy Dương;

7. UBND xã Thủy Tân.

II. Cá nhân:

1. Ông Nguyễn Văn Đấu, Giám đốc Trung tâm VHTT&Thể thao thị xã;

2. Bà Lê Thị Bích Ngọc, Phó trưởng phòng Tư pháp thị xã;

3. Ông Trần Vũ Duy Khánh, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Hương Thủy;

3. Ông Đỗ Lý, Nguyên Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thủy Phù;

4. Ông Hoàng Trọng Nhân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Phú Bài;

5. Ông Nguyễn Hữu Thành, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Thủy Châu;

6. Ông Phan Viết Phương, Phó Chủ tịch HĐND xã Phú Sơn;

8. Ông Lê Hải Quân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Dương Hòa;

9. Ông Ngô Quang Rin, Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Thủy Thanh;

10. Bà Lê Thị Hồng Gấm, Công chức Tư pháp - Hộ tịch phường Thủy Phương.

 

Tập tin đính kèm:
Kim Huệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.292.376
Truy cập hiện tại 2.339 khách