Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thanh Minh sau phiên họp soát xét tình hình giải quyết các Ý kiến chỉ đạo
Ngày cập nhật 06/05/2022

Ngày 28 tháng 4 năm 2022, đồng chí Nguyễn Thanh Minh – Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì phiên họp soát xét tình hình giải quyết các Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã. Tham dự phiên họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: TN&MT, QLĐT, Tư pháp, Thanh tra, Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã, Đại diện lãnh đạo các xã, phường: Phú Bài, Thủy Phương, Thủy Lương, Thủy Tân.

Qua nội dung báo cáo tình hình và kết quả giải quyết các chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã; các ý kiến tham gia của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự, đồng chí Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị xã đã kết luận, chỉ đạo (nội dung cụ thể tại file Thông báo số 78/TB-UBND ngày 04/5/2022 của UBND thị xã đính kèm).

Một số hình ảnh tại phiên họp.

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.889.101
Truy cập hiện tại 3.256 khách