Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương về tình hình triển khai và kết quả giải quyết các vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 04/04/2022

Ngày 01/4/2022, UBND tỉnh có Thông báo số 114/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai và kết quả giải quyết các vướng mắc các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

Theo đó,.đối với dự án nâng cấp đường tỉnh 15, thị xã Hương Thuỷ, Chủ tịch UBND tỉnh có kêt luận:

Thống nhất chủ trương cho điều chỉnh hướng tuyến đảm bảo không ảnh hưởng đến khu đất của Kho đạn 890 – Bộ Quốc phòng; tuyến mới theo quy hoạch đấu nối vào đường trục chính Khu Công nghiệp Phú Bài như báo cáo đề nghị của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình Giao thông tỉnh; Tỉnh lộ 15 vẫn duy trì khai thác, sử dụng như hiện trạng.
Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải làm việc với UBND thị xã Hương Thuỷ, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình Giao thông tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu tổng thể các quy hoạch; thống nhất đề xuất phương án, quy mô, hướng tuyến cụ thể (gồm cả giải pháp xây dựng, tổ chức giao thông nút giao tuyến dự án với đường tránh phía Tây thành phố Huế); báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/4/2022. 
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Chủ đầu tư dự án và các cơ quan tham mưu thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định hiện hành; báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 30/4/2022.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.021.677
Truy cập hiện tại 3.157 khách