Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Giảm lãi suất tiền vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày cập nhật 09/12/2021

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1990/QĐ-TTg về việc giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội; Công văn số 10879/NHCS-HD ngày 26/11/2021 của Tổng giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội về việc hướng dẫn thực hiện giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021. Theo đó, UBND thị xã đã có Công văn số 2287/UBND ngày 30/11/2021 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nội dung:

      1. Đối với nguồn vốn ủy thác địa phương thị xã đang còn dư nợ cho vay trên địa bàn, đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã thực hiện giảm lãi suất tiền vay theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội.

      2. Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã phối hợp với các tổ chức Chính trị - xã hội, UBND các xã, phường, các tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về việc giảm lãi suất cho vay theo Quyết định 1990/QĐ-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ kịp thời, hiệu quả.

 

Thanh Qúy - VP
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.888.872
Truy cập hiện tại 3.190 khách