Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Trường Tiểu học Thủy Bằng đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1
Ngày cập nhật 13/04/2021

Ngày 09/4/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 780/QĐ-UBND về công nhận và cấp Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1 cho Trường Tiểu học Thủy Bằng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy. Bằng Công nhận trường đạt chuẩn quốc gia có giá trị 05 năm, kể từ ngày ký Quyết định công nhận. 

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy chịu trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy, Trường Tiểu học Thủy Bằng thực hiện kiểm tra, tự đánh giá theo định kỳ; duy trì, giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được theo Quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.345.639
Truy cập hiện tại 909 khách