Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại cuộc họp nghe báo cáo Đề án rà soát, hoàn chỉnh các điểm du lịch sinh thái gắn với sông, hồ, suối, thác trên địa bàn tỉnh
Ngày cập nhật 13/04/2021

Ngày 01 tháng 4 năm 2021, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp nghe báo cáo Đề án rà soát, hoàn chỉnh các điểm du lịch sinh thái gắn với sông, hồ, suối, thác trên địa bàn tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì. Tham dự cuộc họp có ông Lê Hữu Minh – Quyền Giám đốc Sở Du lịch, ông Trần Hữu Thùy Giang – Phó Giám đốc Sở Du lịch, ông Nguyễn Quang Cường - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Lương Bảy - Phó Giám đốc Sở Công Thương, ông Bùi Thanh Dũng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, ông Nguyễn Văn Khiết - Phó Giám đốc Sở Tài chính, ông Nguyễn Văn Thành – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông Nguyễn Công Bình – Phó Trưởng Ban BQL các Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và đại diện Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch tỉnh. 

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Du lịch báo cáo Đề án rà soát, hoàn chỉnh các điểm du lịch sinh thái gắn với sông, hồ, suối, thác trên địa bàn tỉnh, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình kết luận như sau:
1. Tiềm năng du lịch sinh thái gắn với sông, hồ, suối, thác trên địa bàn tỉnh là rất phong phú, đa dạng. Việc xây dựng Đề án là một chủ trương của tỉnh để đáp ứng phát triển du lịch trong tình hình mới. Do đó, thống nhất giao Sở Du lịch nghiên cứu xây dựng Đề án (nghiên cứu có thể thuê tư vấn xây dựng Đề án) để báo cáo UBND tỉnh.
2. Nội dung Đề án cần lưu ý các vấn đề sau:
+ Rà soát, đánh giá tổng thể thực trạng phát triển du lịch sinh thái gắn với sông, hồ, suối, thác trên địa bàn tỉnh; xác định rõ hiện trạng sử dụng đất, môi trường và công tác quản lý.
+ Phân loại, xác định các hình thức để đầu tư phù hợp đối với từng điểm du lịch sinh thái (kêu gọi nhà đầu tư; nhà nước đầu tư rồi cho thuê; thành lập HTX để quản lý);
+ Xây dựng được Quy định quản lý và Quy chuẩn về hạ tầng kỹ thuật ở các điểm du lịch sinh thái (đường giao thông, bãi đổ xe, các khu vực dịch vụ...);
+ Phân định được cấp quản lý đối với từng điểm du lịch (tỉnh, huyện, xã);
+ Nguồn lực để vận hành quản lý các mô hình điểm du lịch;
+ Việc số hóa dữ liệu các điểm du lịch sinh thái khi xây dựng Đề án.
3. Sở Du lịch tiếp tục triển khai thực hiện các công việc:
- Rà soát lại tất cả các văn bản chỉ đạo, các Đề án đã được thực hiện trước đây để tránh trùng lắp; 
- Làm việc với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng các mô hình tổ chức quản lý để áp dụng phù hợp với từng điểm du lịch cụ thể; 
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá các loại hình du lịch sinh thái trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội...
- Phối hợp với các đơn vị khẩn trương hoàn thiện Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 15/5/2021.
4. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế: 
- Phối hợp với Sở Du lịch để rà soát, thống kê các điểm du lịch sinh thái sông, hồ, suối, thác trên địa bàn.
- Tăng cường công tác quản lý các điểm du lịch sinh thái sông hồ, suối thác, các điểm du lịch cộng đồng đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường...
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.303.728
Truy cập hiện tại 6.790 khách