Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Quyết định chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng các xã lên phường thuộc thị xã Hương Thủy, theo Chương trình phát triển đô thị của tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 07/04/2021

UBND tỉnh vừa có Tờ trình số 2756/TTr-UBND ngày 06/4/2021 gửi HĐND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng các xã lên phường thuộc thị xã Hương Thủy, theo Chương trình phát triển đô thị của tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, Ủy ban nhân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng các xã lên phường theo đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế, thị xã Hương Thủy với các nội dung chính như sau:

Đầu tư 03 tuyến đường giao thông trên các xã Thủy Vân, Thủy Thanh, Thủy Phù với quy mô từng tuyến như sau:
Nâng cấp, mở rộng đường Thanh vân:
- Tuyến dài tuyến khoảng 3.700m. Điểm đầu giao với ngã tư sau cầu Vân Dương, điểm cuối tuyến giao với đường Thủy Dương - Thuận An tại cầu Công Lương.
 Nâng cấp, mở rộng đường trục chính xã Thủy Thanh: chiều dài khoảng 2.470m, chia làm 03 tuyến:
- Tuyến 1: Điểm đầu tuyến tại vị trí đường tỉnh 1, điểm cuối giao với  tuyến 2. Chiều dài khoảng 290m. 
- Tuyến 2: Điểm đầu tuyến là điểm cuối tuyến 1, điểm cuối tuyến giao với đường tỉnh 1. Chiều dài khoảng 1200m. 
- Tuyến 3: Điểm đầu tuyến tại vị trí đường tỉnh 1, điểm cuối tuyến giao với đường tỉnh 1. Chiều dài khoảng 980m.
Vỉa hè Quốc lộ 1 thuộc trung tâm xã và mở rộng tuyến đường 5-7-1B xã Thủy Phù:
- Chỉnh trang vỉa hè Quốc lộ 1 thuộc khu vực trung tâm xã với chiều dài 2.100m,Nâng cấp, mở rộng tuyến đường 5-7-1B xã Thủy Phù với chiều dài toàn tuyến 2.232,7m.
Với mục tiêu đầu tư xây dựng: Xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn các xã Thủy Vân, Thủy Thanh, Thủy Phù thuộc thị xã Hương Thủy  nhằm đảm bảo phục vụ giao thông, phát triển kinh tế xã hội; chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật từng bước hoàn thành mục tiêu mở rộng địa giới hành chính thành phố Huế theo quy hoạch và góp phần xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
Tổng mức đầu tư: khoảng 144.368 triệu đồng

 

anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.888.199
Truy cập hiện tại 2.950 khách