Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão và mưu lũ gây ra
Ngày cập nhật 30/11/2020

Ngày 26/11/2020, UBND tỉnh có Công văn số 10710/UBND-TH gửi Sở Tài chính; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh; Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Các Chi nhánh TCTD trên địa bàn tỉnh về hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão và mưu lũ gây ra  

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Công văn số 708/TTH-THNSKSNB ngày 13 tháng 11 năm 2020 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão và mưu lũ gây ra (Văn bản gửi kèm); Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đối với việc khoanh nợ các Chi nhánh NHTM, quỹ tính dụng nhân dân  theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP (đã được bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 116/2018/NĐ-CP) và Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-NHNN (đã được sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 Thông tư 25/2018/TT-NHNN) yêu cầu:
a) Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh căn cứ vào các văn bản, thông báo của Trung ương và địa phương về tình trạng thiên tai, dịch bệnh để triển khai thực hiện;
b) UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo các xã,  phường, thị trấn phối hợp cùng các Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn xác định thiệt hai do thiên tai xảy ra trên phạm vị rộng đối với đối tượng vay vốn, ghị rõ mức độ thiệt hại về tài sản trên tổng số vốn thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh đề nghị vay vốn và số vốn vay bị thiệt hại;
c) Sở Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tiến hành kiểm tra, xác nhận tính hợp pháp của hồ sơ, số liệu chi tiết đề nghị khoanh nợ của Chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn.
2. UBND các huyện, thi xã và thành phố Huế phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Điều 6, Điều 7 Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.889.185
Truy cập hiện tại 3.280 khách