Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Quy định quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các BQLRPH, Công ty TNHH1TV Lâm nghiệp và đất lâm nghiệp do UBND cấp xã đang quản lý
Ngày cập nhật 21/07/2020

Ngày 13/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND về Ban hành quy định quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp và đất lâm nghiệp do UBND cấp xã đang quản lý trên địa bàn tỉnh

Theo đó, với phạm vi điều chỉnh là quy định về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Lâm nghiệp và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý trên địa bàn tỉnh.

Với Quản lý và mục đích sử dụng đối với quỹ đất lâm nghiệp sau khi thu hồi và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ vào quỹ đất được giao quản lý sau khi thu hồi từ các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp, chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý quỹ đất được giao, xây dựng phương án sử dụng đất hiệu quả, hợp lý theo đúng quy định này và pháp luật hiện hành.
2. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm rà soát hết diện tích đất lâm nghiệp hiện đang quản lý, nhận bàn giao từ các Lâm trường để xây dựng phương án sử dụng đất hiệu quả, hợp lý theo đúng quy định này và pháp luật hiện hành.
3. Về mục đích sử dụng được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau:
a) Quỹ đất dự phòng phục vụ cho việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại địa phương. 
Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã được giao quản lý quỹ đất tại Khoản 1, 2 Điều này có trách nhiệm xác định diện tích để lại dự phòng với tỷ lệ không vượt quá 5%.
b) Quỹ đất còn lại giao cho các hộ gia đình, cá nhân theo hình thức thuê đất; trong đó ưu tiên cho các hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất ở địa phương. 
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2020
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.344.977
Truy cập hiện tại 621 khách