Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Phấn đấu 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện nhận được ưu đãi theo quy định
Ngày cập nhật 09/03/2020

Đó là mục tiêu của Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Theo đó, với quan điểm là tiếp tục cụ thể hóa các nội dung công việc của các Sở, ban, ngành đối với từng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhằm đảm bảo triển khai có hiệu quả Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế. Phấn đấu 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện nhận được ưu đãi theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND tỉnh cũng đề ra các nhiệm vụ giải pháp như: các nhóm giải pháp về thủ tục hành chính Giải pháp về hỗ trợ tài chính, tín dụng; giải pháp về hỗ trợ đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ; giải pháp về hỗ trợ nguồn nhân lực ; giải pháp về hỗ trợ mở rộng thị trường; giải pháp về hỗ trợ văn phòng làm việc đối với các cá nhân, nhóm cá nhân, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

 
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.345.060
Truy cập hiện tại 654 khách