Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Dương Hòa: Phổ biến Luật Tố cáo, Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật
Ngày cập nhật 27/10/2019

Ngày 23/10 Ủy ban nhân dân xã Dương Hòa phối hợp với phòng Tư pháp thị xã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Tố cáo(sửa đổi), Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và các văn bản pháp luật lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể, cán bộ, công chức của xã; lãnh đạo trường TH&THCS, trường mầm non, trạm y tế xã; Bí thư, thôn trưởng, mặt trận, các đoàn thể và Hòa giải viên các tổ hòa giải. Đồng chí Nguyễn Cửu Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu khai mạc Hội nghị.

Để góp phần tiếp tục thực hiện đề án Ngày chủ nhật xanh, “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh-sạch-sáng”, Báo cáo viên pháp luật thị xã báo cáo Công văn số 3976/UBND-TN, ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh vể hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Công văn số 4279/UBND-DL, ngày 01/7/2019 của UBND tỉnh vể hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm quy định về quãng cáo, rao vặt; Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh, Ban hành Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; góp phần tích cực duy trì và phát triển sâu rộng phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn xã, đặc biệt là ý thức của người dân về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, xây dựng xã Dương Hòa sớm trở thành “Nông thôn mới kiễu mẫu”.

Luật Hòa giải ở cơ sở, chủ yếu đi sâu vào kỹ năng hòa giải của Hòa giải viên góp phần thực hiện có hiệu quả công tác hòa giải những tranh chấp, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân làm cho cuộc sống bình yên, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa trốt đẹp của dân tộc.

Đối với Luật Tố cáo (sửa đổi) được giới thiệu tổng quan và đi sâu vào một số vấn đề mới như: rút tố cáo, theo quy định tại điều 4; bảo vệ người tố cáo theo quy định tại điều 7, điều 8 Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Tố cáo.                        

Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, được giới thiệu những điểm mới kết hợp với Nghị định 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Phòng, chống tham nhũng; tình hình và kết quả về phòng, chống tham nhũng; đồng thời kết hợp với một số nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chỉ thị số 27, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Quyết định số 1252/QĐ-TTg, ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc.

Ngoài ra, đáp ứng yêu cầu của các thành viên tham dự Hội nghị, Báo cáo viên  đã cung cấp thêm một số nội dung cơ bản của Bộ Luật Dân sự về thừa kế theo pháp luật, thừa kế theo Di chúc. Những kiến thức cơ bản của các văn bản trên và một số vấn đề liên quan trong thực tế cuộc sống là cơ sở để các thành viên tiếp tục tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân./.

 

 

Trương Cường
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.271.371
Truy cập hiện tại 536 khách