Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY HỌC SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN ĐỂ TRANG TRẢI CHI PHÍ HỌC TẬP
Ngày cập nhật 07/09/2022
  1. ĐỐI TƯỢNG VAY VỐN:

Đối tượng được vay vốn là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương Đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của Pháp luật Việt Nam, gồm:

 1. Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động;

 2. Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc 1 trong các đối tượng:

- Hộ nghèo theo chuẩn quy định của Pháp luật

- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của Pháp luật

- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của Pháp luật

 3. Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú;

  1. MỨC CHO VAY, LÃI SUẤT CHO VAY:

 1. Mức cho vay tối đa: 4.000.000 đồng/tháng/HSSV (40.000.000 đồng/1 năm học)

 2. Lãi suất cho vayDo Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ. Hiện tại là 6,6%/năm

 

  1. THỜI HẠN CHO VAY:

Thời hạn cho vay = Thời hạn phát tiền vay + 12 tháng + Thời hạn trả nợ

  1. Thời hạn phát tiền vay: Là khoảng thời gian tính từ ngày nhận món vay đầu tiên cho đến ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học.
  2. Thời hạn trả nợ: Đối với chương trình đào tạo có thời gian đào tạo không quá 01 năm, thời hạn trả nợ tối đa bằng 02 lần thời hạn phát tiền vay, đối với chương trình học khác, thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay.

Hồ sơ vay vốn xin liên hệ với Các Hội đoàn thể nhận ủy thác như Hội Phụ nữ, nông dân, Hội Cựu chiến binh và Đoàn thanh niên tại các xã, phường.

Trong quá trình thực hiện, mọi thông tin thắc mắc chi tiết vui lòng liên hệ: Trụ sở Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy, 957 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài (Số ĐT: 0234.3863912) hoặc tại các điểm giao dịch tại xã, phường vào ngày giao dịch cố định hàng tháng.                                                    

 

Bùi Thị Lệ Tình, Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.345.401
Truy cập hiện tại 800 khách