Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Ngân hàng Chính sách xã hội chuẩn bị tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
Ngày cập nhật 23/06/2022

Sau gần 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, mô hình hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã phát huy hiệu quả tích cực trong triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, được đánh giá là một trong những điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo.

 

Thực hiện Quyết định số 1630/QĐ-TTg ngày 23/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, Hội đồng quản trị (HĐQT) NHCSXH đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-HĐQT ngày 21/4/2022 về tổ chức tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ.

Việc tổ chức tổng kết với mục đích:

- Tổng kết, đánh giá kết quả đạt được sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP. Xác định vị trí và vai trò của tín dụng chính sách xã hội để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới nhằm góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương.

- Tập trung tổng kết, đánh giá những mặt được, những tồn tại, hạn chế về cơ chế chính sách, về tập trung nguồn lực, về thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, về tổ chức chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong triển khai hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Trên cơ sở đó, rút ra các bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách cho phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tín dụng chính sách xã hội phù hợp.

Bên cạnh đó, nội dung Kế hoạch 18/KH-HĐQT cũng yêu cầu Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH các cấp chỉ đạo thành lập các Ban chỉ đạo tổng kết cấp tỉnh, huyện (trong đó Trưởng ban đại diện cùng cấp làm Trưởng ban, Thường trực Ban chỉ đạo là Giám đốc NHCSXH cùng cấp) và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP hoàn thành trước ngày 31/7/2022 đối với cấp huyện và ngày 30/9/2022 đối với cấp tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch 18/KH-HĐQT của Hội đồng quản trị NHCSXH và kế hoạch số 190/KH-UBND của UBND tỉnh Thừa thiên Huế về tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ, Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy đã tham mưu UBND thị xã ban hành kế hoạch tổ chức tổng kết và thành lập Ban chỉ đạo tổng kết trên địa bàn thị xã, thời gian hoàn thành trước ngày 20/7/2022.

 

Bùi Thị Lệ Tình, Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.228.108
Truy cập hiện tại 3.615 khách