Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm Qúy II năm 2019 trên địa bàn thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 17/06/2019

Thực hiện nội dung Công văn số 1414/BCĐ-SYT ngày 07/6/2019 của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm Qúy II năm 2019.  UBND thị xã Hương Thủy báo cáo tình hình thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thị xã Qúy II năm 2019, cụ thể như sau:

I. Kết quả Qúy II năm 2019

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Đã ban hành: Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 01/4/2019 của UBND thị xã về việc triển khai Kế hoạch “Tháng Hành động vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2019; Kế hoạch số 26/KH-ĐKT ngày 18/4/2019 của UBND thị xã về việc kiểm tra liên ngành công tác vệ sinh an toàn thực phẩm “Tháng Hành động vệ sinh an toàn thực phẩm” năm 2019; Công văn số 662/UBND ngày 05/6/2019 của UBND thị xã về việc đảm bảo các điều kiện tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 và Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020; Công văn số 29/PYT ngày 25/4/2019 của Phòng Y tế thị xã về đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ Lễ công bố Điểm du lịch Cầu Ngói Thanh Toàn.

          2. Công tác truyền thông

Đã chỉ đạo Phòng  Y tế thị xã; Trung tâm Y tế thị xã; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn thị xã, cụ thể: đã tổ chức 12 hội nghị truyền thông về an toàn thực phẩm tại 12 xã, phường; tổ chức 12 buổi phát thanh trên toàn thị xã; treo 13 Băng rôn tuyên truyền về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các công sở, cộng cộng nơi tập trung đông người.

          3. Công tác kiểm tra, giám sát

          Trong Qúy II năm 2019, UBND thị xã đã tổ chức 01 đoàn kiểm tra liên ngành cấp thị xã và 12 đoàn liên ngành cấp xã. Tổ chức kiểm tra tập trung các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uốn trên địa bàn thị xã, đặc biệt các xã, phường trọng điểm về dịch vụ ăn uống như: Phú Bài, Thủy Phù, Thủy Phương, Thủy Dương, …tại các chợ đầu mối như: Chợ Phù Bài (xã Thủy Phù); Chợ Phú Bài (phường Phú Bài); Chợ Thần Phù (Thủy Châu); Chợ Thủy Phương; Chợ Thủy Dương, ….Tổng số cơ sở được kiểm tra 88, số cơ sở đạt 72 (81,2%), các vi phạm chủ yếu về nhẵn hàng hóa và điều kiện trang thiết bị, công cụ chưa đảm bảo. Xét nghiệm nhanh, ngẫu nhiên 12 mẫu thực phẩm đều không có dương tính với các chất gây hại theo quy định.

          Đồng thời, UBND thị xã đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tổ chức kiểm tra các điều kiện an toàn thực phẩm tại các trường học có tổ chức ăn bán trú trên địa bàn thị xã. Kết quả, tại thời điểm kiểm tra nhà bếp, phòng ăn được vệ sinh sạch sẽ, cách biệt với nguồn ô nhiễm bên ngoài; các điều kiện trang thiết bị, bảo hộ lao động, dụng cụ chứa đựng thực, bếp 1 chiều và hợp đồng cung ứng thực phẩm đảm bảo; nhân viên cấp được kiểm tra sức khỏe định kỳ, được tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, mốt số trường còn tồn tại những hạn chế và đã Đoàn kiểm tra được hướng dẫn khắc phục như sử dụng thìa có rãnh sâu dọc cán khó đảm bảo vệ sinh; hợp đồng cung ứng giữa nhà trường và tổ chức, cá nhân bên ngoài chưa chặt chẽ và đảm bảo về pháp lý; việc lưu mẫu thực phẩm chưa đảm bảo về kỹ thuật, số lượng, nhiệt độ, thông tin lưu mẫu.

          Ngoài ra, UBND thị xã đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các địa phương kiểm tra giám sát vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các lễ hội, các bữa ăn đông người theo quy định.

          4. Tình hình ngộ độc thực phẩm

          Trong Qúy II năm 2019, trên địa bàn thị xã Hương Thủy không ghi nhận các trường hợp ngộ độc hoặc nghi ngộ độc thực phẩm.

          II. Kế hoạch Qúy III năm 2019

          1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã.

2. Chỉ đạo Phòng Y tế thị xã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo các điều kiện theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học, các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền của UBND thị xã quản lý có tổ chức bếp ăn bán trú

          Trên đây là Báo cáo việc thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã Hương Thủy Qúy II năm 2019./.

 

Đông Quân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.034.540
Truy cập hiện tại 2.827 khách