Tìm kiếm
Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, thư viện nhà trường
 4/4/2019 4:50:49 PM

Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 03/4/2019 về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2019

Theo đó, với mục đích yêu cầu: Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công cộng, thư viện nhà trường và trong các loại hình thư viện khác để tiếp cận nhiều hơn và nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc, góp phần hình thành thói quen, nhu cầu và kỹ năng đọc sách cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là học sinh, sinh viên, đồng bào vùng sâu vùng xa. 

Với một số nội dung thực hiện:
1. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện hiện có để phục vụ tốt hơn cho cộng đồng.
2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu và nâng cao kỹ năng đọc cho mọi đối tượng.
3. Thực hiện tốt công tác luân chuyển sách, báo phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo.
4. Triển khai các hoạt động phục vụ sách, phát triển văn hóa đọc nhân các ngày lễ lớn, ngày sách Việt Nam...
5. Tham gia các hoạt động liên quan đến công tác phát triển văn hóa đọc và Ngày sách Việt Nam do trung ương phát động, tổ chức.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.807.815
Truy cập hiện tại 1.999 khách