Tìm kiếm
Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Thủy
 1/25/2019 1:28:18 PM

Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Hương Thủy

Nội dung chi tiết của Quyết định ở file đính kèm.

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.509.690
Truy cập hiện tại 1.012 khách