Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2023
3/1/2023 5:08:11 PM

Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2022 về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2023, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 về triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội thị xã Hương Thủy năm 2023. Trên cơ sở đó, các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường đã tích cực triển khai kế hoạch năm 2023. Một số kết quả đạt được trong tháng như sau:

 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 02 NĂM 2023

I. Kinh tế

1. Thương mại, Dịch vụ

Đã chỉ đạo phòng Kinh tế thị xã rà soát, cung cấp thông tin thực trạng các chợ và kế hoạch điều chỉnh quy hoạch thương mại đến năm 2050; ban hành kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thị xã.

2. Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp và Khoa học công nghệ

 Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp: Tổ chức thông báo các đơn vị, địa phương đăng ký các đề án khuyến công, chương trình OCOP năm 2023. Rà soát vướng mắc các doanh nghiệp đang vướng mắc các thủ tục tại Cụm công nghiệp Thủy Phương. Chỉ đạo phòng Kinh tế thị xã hướng dẫn UBND xã Thủy Thanh xây dựng kế hoạch đề nghị công nhận làng nghề trồng và kinh doanh hoa Cúc tại xã Thủy Thanh; Thông báo các cơ sở công nghiệp nông thôn có kế hoạch chuẩn bị sản phẩm đăng ký tham gia quảng bá giới thiệu sản phẩm tại phiên chợ đêm cầu ngói Thanh Toàn.

Khoa học công nghệ: Ban hành kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2023. Thông báo đề xuất dự án khoa học và công nghệ cấp thị xã năm 2023, tổng hợp đăng ký các đề tài, dự án KHCN cấp cơ sở năm 2023. Đã ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động; Công bố và ban hành mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND thị xã Hương Thủy năm 2023.

3. Nông nghiệp

Trồng trọt: Vụ Đông - Xuân năm 2022-2023, toàn thị xã có diện tích gieo cấy là 2.744,62 ha. Do diễn biến thời tiết trong tháng nắng ấm, thuân lợi cho cây lúa sinh trưởng phát triển, hiện nay, các trà lúa đang trong thời kỳ đẻ nhánh.

Đã phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm tổ chức tọa đàm về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn vì sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái.

Chăn nuôi: Công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin, xử lý môi trường được triển khai thường xuyên nên đàn gia súc, gia cầm, thuỷ sản không có thiệt hại, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Trên địa bàn, chỉ xảy ra một số bệnh thông thường như: Lợn đóng dấu, ỉa chảy truyền nhiễm, tụ huyết trùng, phân trắng lợn con... Thực hiện tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng và kiểm soát giết mổ theo quy định.

 Lâm nghiệp: Đã phát hiện 02 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, khai thác rừng trái pháp luật, tịch 2,550 m3 gỗ các loại. Trong đó: 01 vụ vắng chủ, tạm giữ 0,565 m3 gỗ thông thường; 01 vụ khai thác rừng trái pháp luật tại TK 188 xã Dương Hòa (rừng tự nhiên chức năng phòng hộ) do BQL RPH Hương Thủy quản lý. Tang vật gồm 01 lóng Kiền kiền, khối lượng 1,985 m3. Hiện đang điều tra xác minh đối tượng vi phạm.

 PCTT&TKCN: Chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị kiểm tra, Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc tiến độ các công trình thủy lợi; Khảo sát, lập chủ trương đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi thiết yếu.

Xây dựng nông thôn mới: Đã tổ chức soát xét hướng dẫn kết quả rà soát các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; rà soát, báo cáo tình hình giải ngân vốn sự nghiệp nông thôn mới năm 2022.

4. Quản lý đô thị và Xây dựng

 Công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị: Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các khu quy hoạch, khu đô thị, khu tái định cư; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng trên địa bàn thị xã.

Công tác quy hoạch: Đôn đốc đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành Quy hoạch phân khu phường Thủy Châu, Phú Bài; trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định dự toán kinh phí và bố trí vốn đối với quy hoạch phân khu khu vực xã Thủy Tân, xã Thủy Phù

Thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

 Về đầu tư hạ tầng kỹ thuật: Đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chức năng đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông, dự án hạ tầng khu dân cư như: đường Tôn Thất Sơn giai đoạn 1, đường Trưng Nữ Vương giai đoạn 1, Nâng cấp, mở rộng đường Ngô Thì Sĩ, Đường từ đường Thuận Hóa đến đường Thân Nhân Trung, Khu dân cư Đại Giang, HTKT khu dân cư Thủy Dương,  HTKT khu dân cư trung tâm xã Thủy Thanh giai đoạn 2, HTKT khu dân cư 7C phường Phú Bài, HTKT Khu dân cư, tái định cư Bàu Tròn, giai đoạn 1, HTKT khu dân cư Phù Nam (Cây Sen), HTKT khu dân cư liền kế 03 thuộc khu trung tâm thị xã Hương Thủy...

5. Tài nguyên và Môi trường

Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai theo Quy hoạch sử dụng đất thị xã; Đã triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 20/2/2023; triển khai đăng ký danh mục công trình, dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023. Xem xét giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định.

Thẩm định điều kiện bồi thường về đất: 06 dự án; phê duyệt phương án bố trí tái định cư cho 04 trường hợp tại xã Thủy Phù ảnh hưởng dự án Khu công nghiệp Gilimex.

Tập trung chỉ đạo công tác đơn, thư theo thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực đất đai;

Về khoáng sản: chỉ đạo phòng TN&MT phối hợp với Sở TN&MT rà soát bổ sung khu vực quy hoạch khoáng khai thác đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn thị xã; thẩm định đơn vị thăm dò khai thác khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

6. Tài chính - Kế hoạch

Thu ngân sách giao thị xã, xã phường thu tính ước thực hiện tháng 2 là  39,139 tỷ đồng, bằng 5,85% dự toán. Trong đó, thu cấp quyền sử dụng đất là 23,82 tỷ đồng, bằng 4,45% dự toán.

Tổng chi ngân sách đến nay là 50,59 tỷ đồng, bằng 6,9% dự toán, trong đó chi thường xuyên 47,876 tỷ đồng, bằng 14,76% dự toán, chi đầu tư phát triển 2,717 tỷ đồng, bằng 0,7% dự toán.

Đầu tư Xây dựng cơ bản: Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các công trình chuyển tiếp; đôn đốc các đơn vị tiến hành các thủ tục thực hiện của công trình mới năm 2023.

Đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ giao đất cho Trung tâm PTQĐ tổ chức đấu giá các khu HTKT khu dân cư liền kề khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 4, phường Thủy Dương; HTKT khu dân cư đường Quang Trung – Phù Nam giai đoạn 2; đề xuất giá đất cụ thể các khu đất HTKT khu dân cư Hói Cây Sen giai đoạn 4, HTKT khu dân cư liền kê khu đô thị mới CIC8 giai đoạn 3, HTKT khu dân cư Hói Sai Thượng giai đoạn 2...

Thực hiện tiếp nhận và cấp 43 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có 33 giấy cấp mới và 10 giấy cấp đổi.

7. Công tác GPMB, bồi thường hỗ trợ tái định cư

Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các địa phương tổ chức họp dân để thông báo chủ trương thu hồi đất và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án: Sân bóng đá xã Thủy Tân; Nâng cấp mở rộng đường Bùi Huy Bích phường Thủy Lương (Điểm đầu đường Võ Trác đến kiệt 14 Nguyễn Thái Bình); Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 7 phường Thủy Lương;

Đã chi trả bồi thường cho 07 hộ với tổng số tiền 7,4 tỷ đồng thuộc dự án HTKT khu đất ký hiệu CL10 và BV thuộc Khu A Khu đô thị mới An Vân Dương tại phường Thủy Dương. Đã lập thủ tục và ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất các trường hợp ảnh hưởng dự án Chỉnh trang khu dân cư CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép.

Ngoài ra, hiện nay đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB các dự án: Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Gilimex, Chỉnh trang khu dân cư CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép; Khu đô thị Phía Đông; HTKT khu đất ký hiệu CL10 và BV thuộc Khu A Khu đô thị mới An Vân Dương; kiệt 303 đường Nguyễn Tất Thành, Nâng cấp, mở rộng đường Trưng Nữ Vương,..

II. Văn hóa - Xã hội                     

1. Hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục thể thao

Đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023); tuyên truyền kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2023); tuyên truyền về thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị (khóa XII), quyết tâm xây dựng thị xã Hương Thủy xứng tầm là một trung tâm kinh tế và đô thị động lực để góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế sớm trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, đợt giao quân năm 2023 và các nhiệm vụ an ninh quốc phòng.

Đã chỉ đạo tổ chức lễ hội Đua Trải truyền thống trên sông Vực đầu xuân Quý Mão – 2023; xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình Liên hoan văn nghệ với chủ đề “Nắng tháng Ba” năm 2023; triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023; kế hoạch công tác gia đình năm 2023 trên địa bàn thị xã; đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCBLGĐ, bình đẳng giới và củng cố các hoạt động CLB Gia đình; tổ chức khảo sát di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) Lùm Chánh Đông để triển khai xây dựng đường bê tông theo Nghị quyết 05/NQ-HĐND tỉnh; soát xét tiến độ thực hiện công trình hạ tầng các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn; tổ chức kiểm tra việc ngầm hóa cáp viễn thông, xây dựng mới trạm BTS trên địa bàn; kiểm tra hoạt động các dịch vụ văn hóa, quảng cáo trên địa bàn thị xã.

2. Giáo dục và đào tạo

Chỉ đạo, rà soát  đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch Nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2023, kết hợp xây dựng cơ sở vật chất trường học theo kế hoạch nông thôn mới; triển khai Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VIII, năm 2023; tổ chức sơ kết học kỳ 1 và triển khai nhiệm vụ học kỳ 2 năm học 2022-2023; tập huấn nghiệp vụ chuyên môn giáo dục phổ thông; tập huấn và sinh hoạt cụm chuyên môn mầm non; tổ chức Hội thảo chuyên đề xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm và công tác huy động trẻ đến trường. Tham gia các hoạt động cấp tỉnh: Hội thi Hùng biện tiếng Anh THCS cấp Tỉnh năm học 2022-2023; cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh; Hội khỏe Phù Đổng môn cờ vua. Tổ chức các hoạt động cấp thị xã: Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi cấp thị xã; tổ chức Hội khỏe Phù Đổng; kì thi “Trạng Nguyên Tiếng Việt” trên internet.

3. Y tế

Trong tháng, có khoảng 10.700 lượt khám, chữa bệnh (tại Trung tâm Y tế thị xã và 10 trạm y tế xã, phường), trong đó: khám, chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi: 1.040 lượt, bệnh nhân BHYT: 9.640 lượt, trong đó KCB người nghèo: 164 lượt.

Lãnh đạo thăm và tặng quà động viên ngành Y tế nhân 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2023). Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2; Hội nghị tổng kết công tác Phòng chống dịch bệnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tổ chức kiểm tra, đánh giá xét công nhận lại xã, phường đạt tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2022 theo quy định tại Quyết định 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ Y tế ban hành.

4. Công tác đào tạo nghề, lao động việc làm và an sinh xã hội

 Lao động việc làm: Triển khai công tác Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động năm 2023; kế hoạch tổ chức Ngày hội việc làm, tuyển sinh đào tạo nghề gắn với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Công tác chính sách có công, bảo trợ xã hội và phòng chống tệ nạn xã hội: Lập danh sách trợ cấp 07 hồ sơ mai táng phí người có công cách mạng từ trần; 06 hồ sơ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Triển khai kế hoạch phê duyệt kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm 2023; lập 102 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp, điều chỉnh trợ cấp, thôi hưởng và trợ cấp mai táng phí, bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai đăng ký xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma túy năm 2023

Công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em: Xây dựng kế hoạch bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2023; kế hoạch xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em năm 2023; phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em, Văn phòng dự án Zhishan tổ chức trao học bổng quý 1 năm 2023 cho 86 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 59.500.000 đồng.

III. Nội chính

1. Công tác Quân sự - Quốc phòng

Chỉ đạo duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không, tuần tra canh gác. Chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt trên địa bàn kịp thời xử lý các tình huống không để bất ngờ xảy ra, góp phần giữ vững ANCT- TTATXH trên địa bàn.

Chỉ đạo  tổ chức quán triệt mệnh lệnh Huấn luyện chiếnđấu năm 2023 của Tư lệnh Quân khu; Xây dựng Kế hoạch triển khai cho các cơ quan, đơn vị và các xã, phường làm tốt công tác chuẩn bị cho Lễ ra quân huấn luyện.

Chuẩn bị tốt công tác giao quân, qua kiểm tra được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao;Tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân năm 2023 đảm bảo đúng Kế hoạch, đủ chỉ tiêu được giao.

2. Tình hình ANCT, TTATXH

Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo.

Chỉ đạo lực lượng Công an tăng cường công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, công tác quản lý cư trú, quản lý VK, VLN, CCHT và pháo, công tác PCCC và CNCH, tuyên truyền, vận động, thu hồi VK-VLN-CCHT và pháo; thực hiện tốt Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 và 02 Dự án xây dựng CSQLQG về DC và Sản xuất, cấp, quản lý CCCD trên địa bàn, tiến hành thu nhận 663 hồ sơ cấp CCCD, đăng ký định danh điện tử mức độ 1 được 1.275 trường hợp, kích hoạt mức độ 2 được 482 trường hợp.

3. Công tác Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Công tác Thanh tra: Triển khai thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2023 đã được UBND thị xã phê duyệt; Đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra. Tổng hợp, theo dõi, tham mưu UBND thị xã thực hiện Kết luận Thanh tra của các cấp; Dự thảo Kết luận Đoàn thanh tra các khoản đóng góp của PHHS tại Trường Mầm non Thủy Tân.

- Tiếp công dân: tổ chức 04 buổi tiếp công dân định kỳ, thông qua các buổi tiếp dân, công dân đã được trả lời và giải thích rõ những nội dung phản ánh, kiến nghị; lãnh đạo UBND thị xã ghi nhận các khiếu nại, tố cáo của công dân và ban hành thông báo chỉ đạo các ban, ngành liên quan giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra trường hợp khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

- Tình hình giải quyết đơn thư KN-TC:Tổng số đơn tiếp nhận trong tháng: 26 đơn (khiếu nại 01; tố cáo: 04; kiến nghị: 21; tranh chấp: 00)

Hiện nay UBND thị xã đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND thị xã xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Công tác giải quyết thủ tục hành chính

Tổ chức niêm yết công khai TTHC trên trang thông tin điện tử thị xã. Đồng thời cập nhật, triển khai kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát, rà soát TTHC và các quyết định liên quan đến việc giải quyết, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ TTHC.

Tháng 02 năm 2023, Trung tâm Hành chính công thị xã đã tiếp nhận 855 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 356 hồ sơ (trước hạn: 246 hồ sơ; đúng hạn 101 hồ sơ; trễ hạn 09 hồ sơ); đang giải quyết 499 hồ sơ (trong hạn: 498 hồ sơ; quá hạn 01 hồ sơ).

5. Tư pháp

UBND thị xã đã ban hành Quyết định đánh giá xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, kết quả có 10/10 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022.

Chỉ đạo thực hiện việc nâng cao hiệu quả công tác chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 1307/UBND-KN2 ngày 20/02/2023 của UBND tỉnh.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-BTP quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (Thông tư số 01/2023/TT-BTP), có hiệu lực kể từ ngày 03/3/2023 trên địa bàn thị xã. Triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi trong nước” của Cục Con nuôi – Bộ Tư pháp, đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác đăng ký nuôi con nuôi, bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật và vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Tiếp tục hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác hộ tịch, chứng thực cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch 10 xã, phường. Chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC liên quan đến công tác hộ tịch, chứng thực theo đúng quy định. Kết quả: Đã giải quyết 120 trường hợp.

6. Công tác Nội vụ

Công tác tổ chức nhân sự, tổ chức bộ máy: Tiến hành thăm dò tín nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, trường học. Kết quả, trong tháng đã quyết định bổ nhiệm mới 02, bổ nhiệm lại 05 công chức lãnh viên chức quản lý trường học. Đề xuất Ban Thường vụ Thị ủy về chủ trương bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã;

Ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã;

Về quản lý và thực hiện chế độ, chính sách cho CBCCV: Trong tháng, UBND thị xã đã thực hiện tốt công tác chế độ, chính sách cho CBCCVC trên địa bàn, đảm bảo đúng quy định.  

Tổ chức thi tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã; Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023; Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức xã, phường.

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 07/10/2013 của Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới gửi Sở Nội vụ.

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền: Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện ý kiến chỉ đạo trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2023; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023;Kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023; Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023. Tổng hợp báo cáo số liệu, thông tin gửi Sở Nội vụ để xây dựng đề án thành lập Thành phố trực thuộc Trung ương.

Công tác thi đua, khen thưởng: Triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Ban hành Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch năm 2022; khen thưởng cho 02 Phó trưởng Công an thị xã đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đảm bảo An ninh trật tự trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ trong thời gian công tác.

 Công tác tôn giáo: Chỉ đạo công an thị xã phối hợp UBND các xã, phường rà soát nắm tình hình liên quan đến hoạt động của tổ chức bất hợp pháp “ Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” trên địa bàn thị xã báo cáo Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ; Hướng dẫn Ban trị sự GHPGVN thị xã tổ chức Trại kỷ niệm ngày Dũng GĐPT năm 2023 đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm nơi tổ chức trại.

B. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023

I. Kinh tế

Xây dựng kế hoạch và thông báo các cơ sở công nghiệp nông thôn chuẩn bị sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2023; xây dựng kế hoạch và triển khai công tác khuyến công, phát triển thương mại từ nguồn vốn sự nghiệp thị xã.

Chỉ đạo các đơn vị rà soát, lập các thủ tục đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp. rà soát các nội dung đề nghị hỗ trợ của các chủ thể OCOP 3 sao.

Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông – Xuân năm 2022 - 2023 và kế hoạch tiêm phòng các loại vắc xin vụ Xuân cho gia súc, gia cầm; chỉ đạo kiểm tra tình hình phát triển các loại cây trồng thuộc các mô hình phát triển sản phẩm chủ lực. Phối hợp theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; theo dõi tình hình quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn, chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tổng kết công tác QLBVR-PCCCR năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Xây dựng kế hoạch quyết toán ngân sách các đơn vị dự toán. Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo kế hoạch.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị liên quan đến đất đai; thực hiện hiện các thủ tục hành chính đảm bảo quy định; Thực hiện công tác thẩm định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tiếp tục triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu năm 2023. Thực hiện giải quyết thủ tục Kế hoạch Bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2023; Xây dựng kế hoạch kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản không phép.

Tiếp tục đôn đốc hoàn thành và triển khai đồ án quy hoạch phân khu phường Thủy Châu, phường Phú Bài; quy hoạch phân khu khu vực xã Thủy Tân, xã Thủy Phù; Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Hương Thủy; tăng cường quản lý về quy hoạch như: Cung cấp thông tin quy hoạch, thẩm định, cho ý kiến về chứng nhận nhà ở, phê duyệt các quy hoạch phân lô xen ghép các xã, phường.

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác quản lý xây dựng, nhất là tại các khu quy hoạch: Thủy Dương - Giai đoạn 3; Khu dân cư liền kề Khu đô thị mới Công ty xây dựng số 8; Khu dân cư tiếp giáp Hói Cây Sen, Hói Sai Thượng, quy hoạch nông thôn mới…, thường xuyên kiểm tra trật tự đô thị, nhất là dọc đường Nguyễn Tất Thành (QL1)

Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông, dự án hạ tầng khu dân cư như: đường Tôn Thất Sơn, đường Trưng Nữ Vương giai đoạn 1, giai đoạn 2; Nâng cấp, mở rộng đường Ngô Thì Sĩ, Đường từ đường Thuận Hóa đến đường Thân Nhân Trung, Khu dân cư Đại Giang, HTKT khu dân cư Thủy Dương, HTKT khu dân cư trung tâm xã Thủy Thanh giai đoạn 2, HTKT khu dân cư 7C phường Phú Bài, HTKT Khu dân cư, tái định cư Bàu Tròn, giai đoạn 1, HTKT khu dân cư Phù Nam (Cây Sen), HTKT khu dân cư liền kế 03 thuộc khu trung tâm thị xã Hương Thủy...

Tập trung giải quyết vướng mắc công tác GPMB của các công trình chuyển tiếp gồm: Kiệt 303 đường Nguyễn Tất Thành; Chỉnh trang CTr11, CTr12 và các khu xen ghép, Khu đô thị Phía Đông, Khu công nghiệp Gilimex, Nâng cấp, mở rộng đường Ngô Thì Sĩ, Nâng cấp, mở rộng đường Trưng Nữ Vương, Nguyễn Văn Chính...

II. Văn hóa - Xã hội

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thị xã, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, công tác phòng, chống các dịch bệnh, tuyên truyền vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; tuyên truyền Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3; kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975- 26/3/2023); kỷ niệm 77 năm Ngày Thế thao Việt Nam (27/02/1946- 27/02/2023); hoàn thiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn thị xã; tổng kết Hội thi Thiết kế lô gô - biểu trưng thị xã Hương Thủy vòng chung khảo để chọn tác phẩm; kiểm tra, khảo sát các di tích trên địa bàn để có kế hoạch đề xuất sửa chữa, trùng tu.

Tiếp tục kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023; kiểm tra việc thực hiện chương trình đổi mới giáo dục phổ thông  và rà soát xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các trường trực thuộc; xây dựng Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2023-2024; lựa chọn sách giáo khoa lớp 4 và lớp 8 chuẩn bị cho năm học 2023-2024; tổ chức Hội thi Bé khỏe Bé tài năng cấp học mầm non; tham gia Kì thi IOE cấp Tỉnh năm học 2022-2023; tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm học 2022-2023; rà soát tình hình đội ngũ các trường để bổ sung kịp thời cho năm học 2023-2024; thực hiện quy trình bổ nhiệm lại CBQL tại Trường TH&THCS Dương Hòa và TH Thanh Tân; tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp thị xã; tổ chức Liên hoan Tiếng hát thiếu nhi năm học 2022-2023; tổ chức giao lưu Olympic các môn học cấp tiểu học; tổng hợp nhu cầu cơ sở vật chất trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, trường đạt chuẩn quốc gia và tiêu chí nông thôn mới nâng cao; rà soát nhu cầu sửa chữa các trường, trang thiết bị phục vụ dạy học năm 2024.

Chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác khám, chữa bệnh; công tác y tế dự phòng (tổ chức kiểm tra, giám sát dịch; An toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường; vệ sinh lao động; vệ sinh trường học; các chương trình y tế quốc gia về tiêm chủng; phòng chống bệnh không lây, ...). Triển khai chiến dịch tăng cường truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình đợt I/2023(từ 06/3-24/4).

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thị xã Hương Thủy năm 2023; tổ chức tuyên truyền về xuất khẩu lao động ở cơ sở và người lao động có nhu cầu; đưa đoàn chính sách người có công đi điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng Bình Định; chi trợ cấp điều dưỡng tại gia đình cho các đối tượng chính sách có công năm 2023; chi trợ cấp lương tháng 3/2023 cho các đối tượng hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội.

3. Nội chính

Chỉ đạo Ban CHQS thị xã duy trì chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không từ thị xã đến cơ sở. Chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống, không để bất ngờ xảy ra, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.

Tiến hành hoàn chỉnh các nội dung tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và luyện tập CTTSSCĐ theo Kế hoạch cấp trên; tiến hành khảo sát vị trí chuẩn bị cho diễn tập phòng chống cháy rừng cấp thị xã.

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với đẩy mạnh công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đang còn tồn đọng. Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ CBCCVC các cơ quan, đơn vị, các xã, phường; tiếp tục quy trình thăm dò bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ quản lý trường học; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết và giao trả kết quả theo cơ chế một cửa theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp tục tham mưu UBND thị xã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; phối hợp với công an thị xã và UBND xã, phường tăng cường nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo, không để nảy sinh phức tạp.

Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật Quý 1/2023; phối hợp thực hiện cài đặt chữ ký số, hướng dẫn việc thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính tại 02 đơn vị: UBND xã Thủy Thanh, UBND xã Phú Sơn.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp nhận giải quyết công tác chứng thực, hộ tịch tại UBND các xã, phường, TTHCC thị xã và các nhiệm vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ tư pháp khác trên địa bàn.

Trên đây là tình hình Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng tháng 02 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2023, UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh, Thường vụ Thị ủy biết, chỉ đạo./.

 

Hải Ý
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.021.452
Truy cập hiện tại 3.095 khách