Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình Kinh tế - Xã hội tháng 10 và một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022
10/28/2022 4:22:17 PM

Thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của HĐND thị xã về kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2022, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 về triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội thị xã Hương Thủy năm 2022. Trên cơ sở đó, các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, phường đã tích cực triển khai kế hoạch năm 2022. Một số kết quả đạt được trong tháng 10 như sau:

 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10 NĂM 2022

I. Kinh tế

1. Thương mại, Dịch vụ

Đã phối hợp với Nhà Đầu tư và các cơ quan liên quan nghiên cứu khảo sát địa điểm đầu tư dự án siêu thị Go tại phường Phú Bài. Chỉ đạo rà soát, đăng ký nhu cầu hỗ trợ, kết nối đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối và các siêu thị trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức làm việc với Công ty Vạn Thành Phát- Phú Bài Huế (do bà Cao Thị Mộng Đẹp đại diện theo pháp luật), bà Bùi Thị Như Ý và một số tiểu thương đang buôn bán tại chợ Phú Bài để giải quyết các vướng mắc tại chợ Phú Bài; Chỉ đạo phòng Kinh tế thị xã hướng dẫn các Hợp tác xã quản lý chợ xây dựng phương án tổ chức sắp xếp, đấu giá lại các lô quầy tại chợ; đã hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp chợ Lương Văn, phường Thủy Lương nhằm đáp ứng các tiêu chí Chợ văn minh thương mại.

2. Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp

Chỉ đạo phòng Kinh tế thị xã hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn đăng ký hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công địa phương năm 2023;

Cụm công nghiệp Thủy Phương: Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các sở, ngành liên quan Hướng dẫn thủ tục đăng ký đề xuất dự án đầu tư cho 02 dự án đăng ký là Dự án xưởng sản xuất gạch không nung và in ấn của Công ty Cổ phần Sông Hồng Miền Trung và dự án Xưởng sản xuất pallet và nội ngoại thất từ gỗ rừng trồng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Khả Lâm;

3. Nông nghiệp

Trồng trọt: Chỉ đạo phòng Kinh tế thị xã kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các mô hình phát triển các sản phẩm chủ lực và mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông nghiệp Huế tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng cam, bưởi da xanh tại xã Phú Sơn, xã Thủy Phù. Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo để triển khai thực hiện các Dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, các sản phẩm chủ lực theo Kế hoạch.

 Chăn nuôi, thủy sản: Trong tháng thời tiết nắng nóng kết hợp mưa lũ đã ảnh hưởng đến sức khỏe của vật nuôi. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm phòng vắc xin, xử lý môi trường được triển khai thường xuyên nên đến nay chưa xảy ra dịch bệnh nguy hiểm và đỗ ngã vật nuôi xảy ra trên địa bàn thị xã; Đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền người dân chủ động phòng chống bão lũ, đói rét và dịch bệnh cho vật nuôi; đôn đốc thu hoạch thủy sản thương phẩm và lưu ý biện pháp ứng phó với bão lụt trong nuôi trồng thủy sản... Công tác tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng và kiểm soát giết mổ theo quy định.

Lâm nghiệp: Chỉ đạo theo dõi tình hình diễn biến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp; quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản trên địa bàn. Đã phát hiện 02 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (02 vụ vi phạm khác), Trong đó: tịch thu tang vật là 39 cá thể Chim các loại, đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và xử lý tang vật theo quy định.

Thủy lợi: Đã phê duyệt BCKTKT các công trình khắc phục thiên tai các công trình: Trạm bơm Thủy Tân; Kênh tưới Tiền Đình – Trường 10; Mương tưới Cồn Chùa HTXNN Thủy Châu; Nâng cấp các tuyến đê: Hà Củi (giai đoạn 3), Nhà Thương – Hà Cạn; Đắp đất lề đường chống sạt lở đường Võ Trọng Bình; chỉ đạo phòng Kinh tế thị xã phối hợp với các địa phương rà soát các công trình thủy lợi hư hỏng, xuống cấp để đề xuất đầu tư, nâng cấp.

Nông thôn mới: Đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh.

Công tác Phòng chống thiên tai: Trong tháng, do ảnh hưởng bão số 4, số 5, UBND thị xã đã ban hành các Công điện để ứng phó với mưa lũ; chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong thị xã và các địa phương, đơn vị tổ chức rà soát kiểm tra các tuyến đường giao thông hay bị ngập lụt cục bộ để có biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân…; Chỉ đạo các địa phương rà soát các hộ, vùng có nguy cơ cao về thiên tai cần sơ tán, di dời đến các vị trí an toàn. Tổ chức trực 24/24 tại các cơ quan đơn vị từ thị xã đến các xã, phường để thường xuyên cập nhật theo dõi diễn biến của thiên tai; kịp thời thông báo, hướng dẫn cho nhân dân để ứng phó và phòng tránh an toàn.

Trong thời gian từ đêm 14/10 đến hết ngày 18/10/2022, nhiều hộ gia đình phải sơ tán, di dời. Qua thống kê, nhiều địa phương có thiệt hại về tài sản, không có thiệt hại về người. Lãnh đạo thị xã đã hỗ trợ 180 thùng mì tôm cho các địa phương để chủ động cứu trợ cho các hộ dân vùng bị ngập nặng như: xã Thủy Phù, xã Thủy Thanh, phường Thủy Lương, xã Thủy Tân.

 4. Quản lý đô thị và Xây dựng

Công tác quản lý xây dựng, trật tự đô thị: Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các khu quy hoạch, khu đô thị, khu tái định cư; đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng trên địa bàn thị xã.

Công tác quy hoạch: đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện đồ án Quy hoạch phân khu phường Thủy Dương, Thủy Phương, Phú Bài, Thủy Châu, Thủy Lương; đã trình UBND tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) khu vực Thủy Phù.

Về đầu tư hạ tầng kỹ thuật: Đã các chủ đầu tư tập trung hoàn thiện các khu hạ tầng để đưa vào đấu giá các khu HTKT khu dân cư Hói Cây Sen giai đoạn 4, HTKT khu dân cư Hói Sai Thượng giai đoạn 2 và giai đoạn 3, HTKT khu dân cư tổ 7 phường Thủy Lương; HTKT khu dân cư Hói Sai Thượng giai đoạn 2; Tăng cường chăm sóc, bảo dưỡng, cắt tỉa cây cảnh tại dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành; đã sửa chữa kịp thời hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn thị xã.

Trong tháng 10/2022 đã cấp 15 Giấy phép xây dựng và cung cấp thông tin quy hoạch 35 trường hợp.

5. Tài nguyên và Môi trường, khoáng sản

Triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai theo Quy hoạch sử dụng đất thị xã; Đã triển khai thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 417/2022/QĐ-UBND ngày 10/2/2022. Thực hiện giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định.

Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát khu vực quy hoạch khoáng tại phường Thủy Phương.

Thông báo chủ trương Thu hồi đất 05 dự án; Thẩm định điều kiện bồi thường về đất: 08 dự án; Thẩm định phương án bồi thường: 21 dự án.

Tập trung chỉ đạo công tác đơn, thư theo thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực đất đai; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính, kê khai đăng ký đất UBND xã, phường quản lý.

Chỉ đạo phòng TN&MT tham gia Hội đồng thẩm định cấp tỉnh về đánh giá tác động môi trường dự án Khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại khu vực đồi Trốc Voi 1, giấy phép môi trường đối với dự án Nhà máy 2 - Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài 2; Phối hợp với Sở TN&MT tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành làm việc với Công ty CP Long Thọ, Công ty CP khoáng sản SH và Công ty xây dựng 878 để giải quyết kiến nghị cử tri; Phối hợp với Sở TN&MT, Phòng Cảnh sát môi trường tỉnh kiểm tra vi phạm hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH MTV Vạn Thành Phát trong hoạt động khai thác chợ Phú Bài. Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Vạn Thành Phát - Phú Bài Huế số tiền 365 triệu đồng.

Về khoáng sản: chỉ đạo phòng TN&MT phối hợp với Sở TN&MT rà soát bổ sung khu vực quy hoạch khoáng khai thác đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn thị xã; Chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án tổ chức đấu giá bãi thải trên địa bàn thị xã.

6. Tài chính - Kế hoạch

Thu ngân sách phần thị xã, xã phường tính đến ngày 24/10/2022 các khoản thị xã, xã phường thu là 507,8 tỷ đồng, bằng 109% dự toán; thu cấp quyền sử dụng đất là 393,7 tỷ đồng, bằng 112,5% dự toán.

Tổng chi ngân sách thực hiện là 594,9 tỷ đồng, bằng 101,7% dự toán, trong đó chi xây dựng cơ bản là 304,1 tỷ đồng, bằng 117,4% dự toán; chi thường xuyên 290,8 tỷ đồng, bằng 93,1% dự toán.

Đầu tư Xây dựng cơ bản: Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh việc triển khai thực hiện các công trình chuyển tiếp; Chỉ đạo các chủ đầu tư trình phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình kế hoạch năm 2023.

Thực hiện tiếp nhận và cấp 41 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có 32 giấy cấp mới và 09 giấy cấp đổi.

Ngoài ra, đã thực hiện định giá tài sản 10 trường hợp trong tố tụng hình sự; đề xuất UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất 42 lô đất tổ 14 Thủy Phương.

7. Công tác GPMB, bồi thường hỗ trợ tái định cư

Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm kê đất đai và tài sản trên đất các công trình, dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Võ Khoa; nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Chính; Tỉnh lộ 10E tại Thủy Lương đợt 2; Chỉnh trang vỉa hè đường Khúc Thừa Dụ;

Chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với các địa phương tổ chức họp dân để thông báo chủ trương thu hồi đất và công khai phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án: Nâng cấp, mở rộng đường liên xã Thanh Vân; đường Trưng Nữ Vương giai đoạn 2; Đường giao thông phân khu số 1 – Khu Trung tâm hành chính thị xã Hương Thủy;

Đã chi trả bồi thường cho 240 hộ với tổng số tiền 14,81 tỷ đồng thuộc các dự án: Chỉnh trang khu dân cư CTr11, CTr12 và khai thác quỹ đất xen ghép; Khu công nghiệp Gillimex; Mở rộng Kiệt 303 đường Nguyễn Tất Thành; Khu đô thị phía đông đường Thủy Dương – Thuận An, tại xã Thủy Thanh; HTKT khu dân cư Phù Nam – Cây Sen tại phường Thủy Châu, đường Lê Thanh Nghị.

Ngoài ra, tập trung chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã tiếp tục thực hiện đo đạc, kiểm kê, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án đặc biệt là các án trọng điểm của Trung ương, của tỉnh và các công trình, dự án trọng điểm của thị xã.

II. Văn hóa - Xã hội                     

1. Hoạt động văn hóa - thông tin, thể dục thể thao

 Đã chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông; phòng, chống bão, lụt.

 Tổ chức dẫn Đoàn vận động viên thị xã tham gia Lễ khai mạc và thi đấu các môn của Đại hội TDTT cấp tỉnh đạt thành tích cao; Phối hợp Hội đồng đặt, đổi tên đường phố cấp tỉnh tiến hành khảo sát một số tuyến đường theo Đề án đặt, đổi tên đường phố; chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện tổ chức tổng kết công tác Đại hội Thể dục Thể thao các cấp thị xã Hương Thủy lần thứ IX, năm 2022; tập huấn công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2022 và truyên thông về giảm nghèo; lập hồ sơ công nhận đạt chuẩn văn hóa hàng năm cho các thôn, tổ dân phố và đến hạn công nhận lại đạt chuẩn văn hóa cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; phối hợp với Bảo tàng lịch sử hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh 03 di tích (Đình Hòa Phong - Thủy Tân; Đình Dạ Lê Thượng - Thủy Phương; Đình Vân Thê - Thủy Thanh); xây dựng Kế hoạch trùng tu sửa chữa di tích được xếp hạng trên địa bàn thị xã năm 2022; chỉ đạo lập hồ sơ di tích năm 2023; xây dựng đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn thị xã; phát hành bản tin quý III/2022; cấp 03 giấy phép karaoke hộ kinh doanh cá thể và 06 giấy chứng nhận đủ điểu kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

  2. Giáo dục và đào tạo

Làm việc với Đoàn đánh giá ngoài của tỉnh kiểm tra công nhận đạt KĐCLGD, đạt chuẩn quốc gia trường Tiểu học số 2 Thủy Phù; tiếp tục rà soát, đẩy nhanh công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch 2022; triển khai kế hoạch Phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu năm học 2022-2023; chỉ đạo Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức đầu năm học ở các trường học. Chỉ đaoh ngành Giáo dục tổ chức kiểm tra: việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa; môi trường xanh, sạch, sáng; tình hình phòng chống bão, lụt; thực hiện công tác tiêm phòng dịch covid-19 ở tất cả các trường trực thuộc; kiểm tra tình hình hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn giáo dục phổ thông, mầm non, quản lý nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; xây dựng điểm môi trường lấy trẻ làm trung tâm; tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện tích hợp "giáo dục văn hoá địa phương"; hoàn thiện hồ sơ PCGD – XMC năm 2022; thi học sinh giỏi cấp thị xã môn Máy tính cầm tay lớp 9; thư viện trường học năm học 2022-2023; rà soát nhu cầu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học năm học 2022-2023;

3. Y tế

UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động phòng, chống dịch bệnh, chú trọng vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh thường gặp trong mùa bão, lũ lụt; dịch Sốt xuất huyết, tính đến 24/10/2022 thị xã ghi nhận 45 trường hợp mắc bệnh, không có trường hợp tử vong. Tuyên truyền, vận động tiêm vắc xin phòng Covid -19 cho các đối tượng theo quy định. Phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn công tác Y tế trường học và phòng chống dịch năm 2022 cho các trường trên địa bàn. Triển khai kế hoạch Tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván- Bạch hầu giảm liều năm 2022 cho đối tượng trẻ đủ 7 tuổi trên địa bàn thị xã.

Đã thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh trên địa bàn, có khoảng 9.996 lượt khám, chữa bệnh (tại Trung tâm Y tế thị xã và 10 trạm y tế xã, phường), trong đó: khám, chữa bệnh cho trẻ dưới 6 tuổi: 714 lượt, bệnh nhân BHYT: 9.320 lượt, trong đó KCB người nghèo: 98 lượt. Tăng cường tuyên truyền, vận động các đối tượng trong điều kiện sinh đẻ thực hiện KHHGĐ, tiếp tục triển khai các dịch vụ về chăm SKSS/KHHGĐ tại các xã phường. Tổng sinh đến nay: 652 trong đó con thứ 3 trở lên: 105 chiếm tỷ lệ: 16,10% tăng 0,18% so cùng kỳ năm 2021.

4. Công tác đào tạo nghề, lao động việc làm và an sinh xã hội

Lao động việc làm: Phối hợp với Sở Lao động – TB&XH, công ty Đầu tư hợp tác Quốc tế Daystar tổ chức Hội nghị tư vấn đưa lao động đi làm việc tại Nhật Bản theo hợp đồng gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; cấp kinh phí hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covi-19 theo Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; triển khai kế hoạch tổ chức cập nhật thông tin thị trường lao động năm 2022; triển khai rà soát nhu cầu học nghề của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo theo năm 2022.

Công tác chính sách có công, chính sách xã hội: tổ chức chi trả trợ cấp Ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện; báo cáo đề xuất chủ trương nâng cấp, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ thị xã; ban hành Quyết định trợ cấp mai táng phí theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; giải quyết hồ sơ và thực hiện trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định tại Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

Công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em: Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Văn phòng Dự an Zhishan tổ chức phát học bổng Quý 3,4 năm 2022 cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn; triển khai kế hoạch đánh giá xây dựng xã, phường phù hợp trẻ em năm 2022 theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Phòng, chống tệ nạn xã hội: tổ chức tập huấn triển khai tuyên truyền công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, ma túy, mua bán người và phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn thị xã.

Thực hiện chính sách giảm nghèo: triển khai kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 và triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022.

III. Nội chính

1. Công tác Quân sự - Quốc phòng

Chỉ đạo duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy,  trực phòng không, tuần tra canh gác từ thị xã đến cơ sở; chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt trên địa bàn kịp thời xử lý các tình huống; tổ chức kiểm tra lực lượng,phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn di dời, sơ tán nhân dân đến các khu vực an toàn trong bão số 4 và tham gia cùng với các địa phương khắc phục hậu quả do bão số 4 và bão số 5 gây ra.

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch, chuẩn bị mọi mặt cho công tác tổ chức sơ tuyển, khám tuyển chuẩn bị nguồn nhập ngũ năm 2023.

2. Công tác quản lý nhà nước về TTATXH, ANTT

Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo.

Công tác đảm bảo TTATGT, TTCC, TTDT: Chỉ đạo tổ chức 86 lượt tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT, phát hiện, lập biên bản 325 trường hợp vi phạm (ô tô: 92, mô tô: 233). Đã xử lý 251 trường hợp (ô tô: 89, mô tô: 162), phạt tiền: 363.465.000 đồng, tạm giữ: 68 phương tiện, tước 38 GPLX; Tổ chức 20 lượt tuần tra lập lại TTCC, TTĐT trên địa bàn, phát hiện, lập biên bản 06 trường hợp vi phạm phạt tiền 1.800.000 đồng, nhắc nhở 10 hộ kinh doanh buôn bán, lấn chiếm vỉa hè.

 Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 và 02 Dự án xây dựng CSQLQG về DC và Sản xuất, cấp, quản lý CCCD: thu nhận 751 hồ sơ cấp CCCD; thường xuyên tiến hành kiểm tra công tác làm sạch dữ liệu dân cư, cấp CCCD và giải quyết đăng ký cư trú trên cổng dịch vụ công, qua đó đã hướng dẫn, chấn chỉnh và khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, thiếu sót.

Tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra định kỳ các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, xử lý 02 trường hợp vi phạm, phạt tiền 21.500.000 đồng.

Ngoài ra, tăng cường chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháp, công tác PCCC, công tác quản lý cư trú, lưu trú, tạm trú trên địa bàn. Qua kiểm tra, đã xử phạt 04 trường hợp vi phạm với số tiền 5.150.000 đồng (PCCC: 03 trường hợp/4.400.000 đồng, Cư trú: 01 trường hợp/750.000 đồng).

c) Công tác Thanh tra, Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Công tác Thanh tra: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch Thanh tra năm 2022; Đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra; chỉ đạo các ngành thực hiện Kết luận Thanh tra của các cấp; 

Tiếp công dân: tổ chức tốt các buổi tiếp công dân định kỳ, thông qua các buổi tiếp dân, lãnh đạo thị xã đã trả lời và giải thích rõ những nội dung mà nhân dân phản ánh, kiến nghị; ghi nhận các khiếu nại, tố cáo của công dân và trực tiếp chỉ đạo các ban, ngành liên quan giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để xảy ra trường hợp khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Tình hình giải quyết đơn thư KN-TC: Tổng số đơn tiếp nhận trong tháng: 36 đơn (khiếu nại 02; tố cáo: 00; kiến nghị: 34; tranh chấp: 00)

Hiện nay UBND thị xã đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND thị xã xử lý, giải quyết theo quy định của pháp luật.

d) Công tác giải quyết thủ tục hành chính

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các ngành chức năng cấp huyện và một số thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc (Công an, thuế, BHXH) tại Trung tâm Hành chính công thị xã.

Tháng 10 năm 2022, Trung tâm Hành chính công thị xã đã tiếp nhận 926 hồ sơ, trong đó, đã giải quyết 454 hồ sơ (trước hạn: 250 hồ sơ, chiếm 56%; đúng hạn 186 hồ sơ, chiếm 40.1%; quá hạn 18 hồ sơ, chiếm 3.9%), đang giải quyết: 472 hồ sơ (trong hạn: 470 hồ sơ, chiếm 99,56%; quá hạn 02 hồ sơ, chiếm 0,44%).

Ngoài ra, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị liên quan kịp thời xử lý và trả kết quả cho công dân theo quy định.

đ) Tư pháp

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật: Chỉ đạo Phòng Tư pháp thị xã thực hiện báo cáo tổng kết công tác Phổ biến  giáo dục pháp luật; Công tác hòa giải ở cơ sở; Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023.

Công tác văn bản; theo dõi thi hành pháp luật:   Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2022.

Công tác Hành chính tư pháp: Tiếp tục chỉ đạo Phòng Tư pháp thị xã hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác hộ tịch, chứng thực cho đội ngũ công chức Tư pháp-hộ tịch 10 xã, phường; Chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 về triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).

 Chỉ đạo Phòng Tư pháp tham mưu thực hiện các nội dung yêu cầu của Thanh tra Sở Tư pháp về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hộ tịch, chứng thực trách nhiệm Bồi thường của nhà nước và chỉ đạo Báo cáo thực hiện Kết luận số Kết luận số 1386/KL-STP ngày 03/8/2022 của Sở Tư pháp về việc chấp hành pháp luật về hộ tịch, chứng thực và và trách nhiệm bồi thường Nhà nước.

 Chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC liên quan đến công tác hộ tịch, chứng thực theo đúng quy định. Kết quả: Đã giải quyết 324 trường hợp.

 e) Công tác Nội vụ

Công tác tổ chức nhân sự, tổ chức bộ máy: Tiến hành thăm dò tín nhiệm bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, trường học. Kết quả, trong tháng đã ra quyết định bổ nhiệm mới 01, bổ nhiệm lại 3, điều động và bổ nhiệm 01, kéo dài thời gian giữ chức vụ 01 viên chức quản lý các trường học.

Về quản lý và thực hiện chế độ, chính sách cho CBCCVC: Đề nghị Sở Nội vụ thực hiện chính sách tinh giản biên chế 04 công chức, viên chức, trong đó: 01 công chức cấp xã, 03 viên chức giáo dục; quyết định cho thôi việc theo nguyện vọng 01 viên chức hành chính.

Tổ chức tuyển dụng và bố trí 34 viên chức cho các đơn vị trường học theo đúng số lượng và vị trí việc làm quy định; Tiếp nhận 01 công chức, xếp lương 01 cán bộ chuyên trách, nâng lương thường xuyên 19 trường hợp, trước thời hạn 03 cán bộ, công chức và xếp phụ cấp 08 cán bộ không chuyên trách cấp xã; biệt phái 01 công chức cấp xã đến công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã;

Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền: Hướng dẫn UBND các xã, phường tổ chức tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022; đăng ký danh sách cán bộ, công chức tham gia thành viên hội đồng, tổ thẩm định, tổ chuyên viên giúp việc chấm điểm CCHC cấp xã gửi Sở Nội vụ. Tham mưu Hội đồng nhân dân thị xã quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đông nhân dân xã Dương Hòa, phường Thủy Châu nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công tác tôn giáo: Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về Tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn, Báo cáo 5 năm triển khai Chỉ thị số 18 của Bộ Chính trị về công tác Tôn giáo trong tình hình mới, Báo cáo đánh giá thực trạng đốt vàng mã tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn gửi Ban Tôn giáo.

Công tác thi đua, khen thưởng: Ban hành các Quyết định khen thưởng chuyên đề, đột xuất cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã.

B. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022

I. Kinh tế

Tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp đã được phê duyệt; Chỉ đạo phòng Kinh tế thị xã xây dựng lịch thời vụ và kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2023; Tiếp tục chỉ đạo triển khai văc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm theo kế hoạch. Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống thiên tai (nếu có).

Tiếp tục rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp lập thủ tục đầu tư tại Cụm công nghiệp Thủy Phương; đẩy nhanh việc lập thủ tục, bồi thường GPMB sớm đưa dự án đi vào hoạt động; chỉ đạo UBND các phường, xã tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, khai thác tại các chợ của các tiểu thương, tổ chức đánh giá và đánh giá lại các tiêu chí chợ văn minh thương mại, kiểm tra an toàn thực phẩm và đảm bảo hàng hóa kinh doanh đúng quy định; rà soát, đăng ký các mô hình khuyến công năm 2023.

Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản và có phương án chủ động đối phó khi có mưa lũ xảy ra. Kiểm tra tình hình hư hỏng các công trình thủy lợi để có biện pháp khắc phục, sửa chữa năm 2022.

Tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình theo kế hoạch và khẩn trương lập các thủ tục để phê duyệt các công trình kế hoạch năm 2023.

Chỉ đạo các địa phương rà soát, lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính, kê khai đăng ký đất UBND xã, phường quản lý; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị liên quan đến đất đai; thực hiện hiện các thủ tục hành chính đảm bảo quy định; Thực hiện công tác thẩm định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tiếp tục triển khai kế hoạch bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu năm 2022. Kiểm tra, đôn đốc thực hiện hoàn thành các tiêu chí môi trường đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao ở các xã, nhất là xã Thủy Thanh xã Thủy Phù. Kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản không phép.

Tiếp tục đôn đốc triển khai đồ án quy hoạch phân khu phường Thủy Dương, phường Thủy Phương, quy hoạch phân khu phường Thủy Châu, phường Phú Bài, Thủy Lương; quy hoạch phân khu khu vực xã Thủy Tân, Thủy Phù. Triển khai sửa chữa các tuyến đường từ nguồn vốn của tỉnh, của thị xã. Triển khai lập Chương trình phát triển đô thị thị xã Hương Thủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn thị xã Hương Thủy; chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm, cương quyết xử lý theo đúng quy định.

Tổ chức đấu giá quyền sử dung đất khu HTKT khu dân cư Tổ 14, phường Thủy Phương (21 lô); khu HTKT CIC8 giai đoạn 3 (30 lô). Tiếp tục triển khai các khu hạ tầng để đưa vào đấu giá các khu HTKT khu dân cư Hói Cây Sen giai đoạn 4, HTKT khu dân cư Hói Sai Thượng giai đoạn 2 và giai đoạn 3, HTKT khu dân cư tổ 7 phường Thủy Lương; đôn đốc các chủ đầu tư, UBND các phường, xã lập các thủ tục về phân lô, thu hồi đất và đề xuất giá đất cụ thể, hoàn thành các thủ tục để tổ chức đấu giá theo kế hoạch;

Tiếp tục chỉ đạo giải quyết vướng mắc công tác GPMB của các công trình, dự án: Khu công nghiệp Gilimex, Nâng cấp, mở rộng đường Trưng Nữ Vương, Kiệt 303 đường Nguyễn Tất Thành, Khu đất CL10, BV và CX7 thuộc Khu A - đô thị mới An Vân Dương và khu đất di dời trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chỉnh trang khu dân cư CTR11, CTR12 và khai thác quỹ đất xen ghép …;

II. Văn hóa - Xã hội

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của thị xã, tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, công tác phòng, chống các dịch bệnh và chú trọng dịch bệnh Covid- 19, tuyên truyền vệ sinh, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, phòng, chống bão, lụt; tuyên truyền kỷ niệm ngày Pháp luật Việt Nam 09/11, ngày thành lập Mặt trận tổ quốc Việt Nam 18/11, ngày Nhà giáo Việt nam 20/11; kiểm tra các hoạt động: các dịch vụ văn hóa trên địa bàn thị xã; công tác tuyên truyền, cổ động, quảng cáo; các di tích trên địa bàn; tổ chức tập huấn Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 2022 và thẩm định cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn thị xã.

Tiếp tục tổ chức kiểm tra, chỉ đạo việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa; kiểm tra toàn diện trường mầm non, tiểu học, THCS; chỉ đạo, kiểm tra  tổ chức dạy học theo chương trình ở các cấp học, ngành học, đặc biệt chương trình lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6 và lớp 7; kiểm tra, hoàn chỉnh số liệu điều tra, nhập dữ liệu PCGD - XMC năm 2021, đón Đoàn kiểm tra công nhận PCGD-XMC của Tỉnh; lập hồ sơ đề nghị đánh giá ngoài trường Mầm non Hoa Hướng Dương; tiếp tục rà soát, đẩy nhanh công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch 2022; tổ chức kỉ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11(20/11/1982-20/11/2022); rà soát nhu cầu cơ sở vật chất, thiết bị dạy học năm học 2022-2023.

Tăng cường chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, chú trọng dịch sốt xuất huyết và vệ sinh môi trường nhằm phòng các bệnh trong mùa mưa, bão lụt. Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 theo quy định. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và các chương trình đảm bảo đạt 100% tiến độ chỉ tiêu của kế hoạch năm 2022.

Tổ chức kiểm tra công tác điều tra thu thập thông tin Cung lao động năm 2022 cho các điều tra viên là thôn trưởng, tổ trưởng trên địa bàn thị xã; tiếp tục rà soát người lao động có nhu cầu tạo việc làm và đào tạo nghề; lập hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; hồ sơ đề nghị thờ cúng liệt sĩ; tổ chức đánh giá công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về Bình đẳng giới. Tổ chức tập huấn rà soát hộ nghèo năm 2022 cho các xã, phường; tiếp tục triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2022.

3. Nội chính

Chỉ đạo Ban CHQS thị xã tiếp tục duy trì chế độ trực SSCĐ, trực chỉ huy, trực ban, trực phòng không. Làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia phòng chống cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn, đặc biệt là công tác phòng chống lụt bão. Chỉ đạo làm tốt công tác tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao chất lượng công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với đẩy mạnh công tác dân vận, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Tổ chức tiếp dân định kỳ theo lịch tiếp dân tháng 11 năm 2022. Chỉ đạo các cơ quan liên quan tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đang còn tồn đọng; chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Chỉ đạo triển khai Đoàn thanh tra việc quản lý thu - chi các khoản đóng góp của PHHS tại Trường Mầm non Thủy Tân. Chỉ đạo ban hành Kết luận Đoàn Thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND phường Thủy Lương trong công tác quản lý NSNN và đầu tư XDCB. Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023.

  Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đội ngũ CBCCVC các cơ quan, đơn vị, các xã, phường; tiếp tục quy trình thăm dò bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ quản lý trường học; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Tiếp tục kiểm tra công tác CCHC năm 2022 và kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022 tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường theo Kế hoạch; Tổ chức chấm điểm CCHC cấp xã; Tự đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC thị xã năm 2022 gửi Hội đồng thẩm định tỉnh.

Chỉ đạo các ban, ngành thị xã phối hợp với UBND các xã, phường tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo, không để nảy sinh các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn thị xã. Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thị xã.

 Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác tiếp thu, khắc phục, xử lý các nội dung tại Kết luận số 1330/KL-ĐKTLN ngày 27/7/2022 của Đoàn kiểm tra liên ngành về thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với các lĩnh vực đất đai, xây dựng, y tế và an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

 Tổ chức tổng kết và khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; 06 năm thực hiện Luật Hộ tịch.

  Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc tiếp nhận giải quyết công tác chứng thực, hộ tịch tại TTHCC thị xã và các công tác chuyên môn, nghiệp vụ khác trên địa bàn.

 Trên đây là tình hình Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng tháng 10 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022, UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh, Thường vụ Thị ủy biết, chỉ đạo./.

 
Hải Ý
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.482.736
Truy cập hiện tại 4.207 khách