Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng quý II năm 2022
6/30/2022 9:22:38 AM

Từ ngày 01/01/2022 đến 28/5/2022 (số liệu tháng 6 sẽ được Trung tâm phối hợp với phòng Nội vụ thị xã kiểm đếm và tổng hợp vào ngày cuối tháng 6/2022), Trung tâm tiếp nhận được 2.557 phiếu đánh giá mức độ hài lòng của công dân và tổ chức đến giao dịch, kết quả cụ thể:

- Nơi đón tiếp của TTHCC: Rất hài lòng 78%; Hài lòng 14 %; Không hài lòng 8%

- Thái độ phục vụ, hướng dẫn: Rất hài lòng 92%; Hài lòng 6%; Không hài lòng 2%;

- Thái độ tiếp nhận&TKQ: Rất hài lòng 91%; Hài lòng 5%; Không hài lòng 4%;

- Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả: Đúng hẹn  93%; Chậm hẹn nhưng chấp nhận được 5%; Không đúng hẹn 2%;

- Hồ sơ TTHC: Đơn giản 94,1%; Cần giảm giấy tờ 5,4%; Phức tạp 0,5%;

 

Bùi Thị Lệ Tình, Ngân hàng CSXH thị xã Hương Thủy
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.983.611
Truy cập hiện tại 1.560 khách