Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng quý I năm 2022
3/18/2022 8:03:06 AM

Từ ngày 01/01/2022 đến 15/3/2022, Trung tâm tiếp nhận được 1.116 phiếu đánh giá mức độ hài lòng của công dân và tổ chức đến giao dịch, kết quả cụ thể:

- Nơi đón tiếp của TTHCC: Rất hài lòng 85%; Hài lòng 10 %; Không hài lòng 5%

- Thái độ phục vụ, hướng dẫn: Rất hài lòng 90%; Hài lòng 7%; Không hài lòng 3%;

- Thái độ tiếp nhận&TKQ: Rất hài lòng 95%; Hài lòng 4%; Không hài lòng 1%;

- Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả: Đúng hẹn  93%; Chậm hẹn nhưng chấp nhận được 6%; Không đúng hẹn 1%;

- Hồ sơ TTHC: Đơn giản 99,4%; Cần giảm giấy tờ 0,5%; Phức tạp 0,1%;

 

Thanh Quý-Văn Hiệp
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 10.683.761
Truy cập hiện tại 372 khách