Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình an toàn thực phẩm Qúy II năm 2020
6/29/2020 5:05:01 PM

Thực hiện Công văn số 1256/BCĐ-SYT ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Thừa Thiên Huế về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về an toàn thực phẩm . UBND thị xã Hương Thủy báo cáo tình hình thực hiện Qúy II năm 2020 với nội dung sau:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Đã ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 18/01/2020 và các công văn chỉ đạo công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2020.

- Đồng thời tổ chức Hội nghị triển khai công tác này ngay từ đầu năm cho các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, phường và yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

- Đã kịp thời kiện toàn, phân công trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh ATTP thị xã; Kiện toàn Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) cấp xã, phường để tổ chức thực hiện Chỉ thị.

- Tổ chức lễ Mít tinh, diễu hành “Tháng Hành động vì chất lượng VSATTP” năm 2020 trên toàn địa bàn thị xã với gần 900 cán bộ, lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên và nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã tham gia hưởng ứng.

- Đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn như: Phòng Kinh tế, Phòng Y tế, Công an thị xã, Đội Quản lý thị trường số 3, Trung tâm Y tế thị xã phối hợp với UBND, Trạm Y tế các xã, phường tổ chức các đợt kiểm tra liên ngành đột xuất và định kỳ trong dịp Tết Nguyên đán; Tháng hành động; Festival nghề truyền thống Huế năm 2018 và công tác đảm bảo ATTP phục vụ kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 (có 02 điểm thi được tổ chức trên địa bàn thị xã).

-  Chỉ đạo Phòng Y tế thị xã phối hợp Trung tâm Y tế thị xã trong việc thẩm định và cấp giấy xác nhận kiến thức VSATTP, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP theo quy định.

2. Công tác truyền thông

Đã chỉ đạo Phòng Y tế thị xã; Phòng Kinh tế thị xã; Phòng Văn hóa & Thông tin thị xã; Trung tâm Y tế thị xã phối hợp với Đài Truyền thanh thị xã trong việc xây dựng tin bài, tăng cường thời lượng tổ chức thông tin, truyền thông các quy định của pháp luật về VSATTP, các hướng dẫn chuyên môn về phòng tránh ngộ độc thực phẩm, các kiến thức về lựa chọn thực phẩm đảm bảo VSATTP, cũng như các kiến thức trong thực hành sản xuất, chế biến, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm đến rộng rãi người dân trên địa bàn thị xã.

3. Công tác kiểm tra.

Đã chỉ đạo Phòng Y tế thị xã, Trung tâm Y tế thị xã phối hợp với các đơn vị như Đội Quản lý thị trường số 3, Công an thị xã, Phòng Kinh tế thị xã, Đài Truyền thành thị xã, ... xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt kiểm tra tập trung vào các nội dung chủ yếu như:

+ Kiểm tra giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP).

+ Giấy cam kết sản xuất thực phẩm an toàn (đối với cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ).

+ Giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

+ Hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm, chứng nhận hợp quy, chứng nhận hợp chuẩn đối với những sản phẩm phải công bố.

+ Nhãn sản phẩm thực phẩm đối với những sản phẩm thuộc diện phải ghi nhãn.

- Tài liệu quảng cáo, hồ sơ đăng ký quảng cáo đối với những cơ sở có quảng cáo sản phẩm thực phẩm.

+ Hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với thực phẩm có bao gói sẵn đã qua chế biến.

+ Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trang thiết bị, dụng cụ, con người được quy định tại Luật ATTP và các Thông tư của các Bộ: Y tế, NN&PTNT, Công thương.

+ Quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản đối với cơ sở sản xuất thực phẩm.

+ Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm.

+ Nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm.

+ Việc kinh doanh và sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm; thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y. Kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y.

+ Lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP theo quy định.

2. Những thuận lợi, khó khăn

2.1. Thuận lợi:

- UBND các xã, phường đã quan tâm đến công tác VSATTP tại địa bàn quản lý; đã cử cán bộ tham gia hoạt động kiểm tra liên ngành và có can thiệp xử lý một số vi phạm cũng như cảnh cáo đối với các cơ sở không đủ điều kiện tham gia kinh doanh, sản xuất dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

- Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và các tiểu thương buôn bán tại các chợ đã ý thức được việc kinh doanh thực phẩm đảm bảo nguồn gốc, sản phẩm từ thịt có đầy đủ dấu kiểm dịch thú y.

- Ý thức về lựa chọn thực phẩm an toàn của người tiêu dùng ngày càng được nâng lên rõ rệt.

- Sự tham gia vào cuộc của các tổ chức chính trị, đoàn thể trong công tác truyền thông nâng cao nhận thức cho nhân dân ngày càng sâu rộng.

- Hệ thống pháp luật về ATTP tương đối đầy đủ, sự phân công, phân cấp trong công tác VSATTP cụ thể, rõ ràng.

2.2. Khó khăn:

- Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh vẫn vi phạm chủ yếu về phần dụng cụ chế biến chưa được vệ sinh thường xuyên; các quầy hàng tạp hóa chủ yếu vi phạm do:  thiếu trang thiết bị bảo quản và phòng tránh côn trùng gây hại; kiểm soát, quản lý hạn sử dụng chưa tốt; kinh doanh bán lẻ các sản phẩm chiết xuất từ bao lớn nhưng không lưu tem và nhãn phụ;

- Cơ sở dịch vụ ăn uống mới mở chưa ý thức được tầm quan trọng của công tác VSATTP, chưa chủ động đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu được kiểm tra và cấp các loại giấy tờ thủ tục có liên quan đến ngành nghề hoạt động.

3. Giải pháp, đề xuất, kiến nghị

3.1. Giải pháp.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kiến thức về vệ sinh ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm.

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn thị.

- Chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, trường học chú trọng công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể và thức ăn đường phố.

- Tăng cường công tác kiểm tra và thông tin kịp thời các cơ sở vi phạm, các sản phẩm không đảm bảo chất lượng VSATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân nâng cao kiến thức về vệ sinh ATTP..

- Duy trì và phát huy vai trò trong chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP từ cấp thị xã đến xã, phường.

3.2. Đề xuất, kiến nghị. Sở Y tế thường xuyên hướng dẫn chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác VSATTP của thị xã.

       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 4.254.526
Truy cập hiện tại 1.448 khách